Tragedija upozorenja

Tragedija rudara u Rudniku Stranjani kod Zenice, u kojoj je jedan rudar poginuo a još 14 zadobilo teže i lakše ozljede, još jedno su, nažalost tragično upozorenje da je neophodno pod hitno poduzeti odgovarajuće mjere na modernizaciji rudnika u Federaciji koja je preduslov za siguran rad rudara. U tom urgentnom poslu svoj značajan doprinos svakako će dati i Elektroprivreda BiH. Menadžment EPBiH će ubrzati realizaciju odluka o pripajanju rudnika ovoj kompaniji čime će se stvoriti svi preduslovi za modernizaciju rudnika, sigurnije uslove rada kao i poboljšanje socijalne situacije rudara.

16. mart 2009.

    Tragedija upozorenja

  

Tragedija rudara u Rudniku Stranjani kod Zenice, u kojoj je jedan rudar poginuo a još 14 zadobilo teže i lakše ozljede, još jedno su, nažalost tragično upozorenje da je neophodno pod hitno poduzeti odgovarajuće mjere na modernizaciji rudnika u Federaciji koja je preduslov za siguran rad rudara. U tom urgentnom poslu svoj značajan doprinos svakako će dati i JP Elektroprivreda BiH. Menadžment ove kompanije će ubrzati realizaciju odluka o pripajanju rudnika ovoj kompaniji čime će se stvoriti svi preduslovi za modernizaciju rudnika, sigurnije uslove rada kao i poboljšanje socijalne situacije rudara.

 

Uposlenici     JP EPBiH ovom prilikom izražavaju visok stepen solidarnosti sa porodicama nastradalih rudara, rudarima i spremni su im, i prije pripajanja JP EPBiH, pružiti pomoć u skladu sa mogućnostima kompanije.      

 

Rudnik Zenica i jamu Stranjani posjetio je generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Amer Jeralagić koji je i ovom prilikom izrazio spremnost kompanije da pomogne rudarima posebno naglasivši bolje perspektive rada pod jednim krovom, poboljšanje uslova i standarda rudara.