Potpisan Memorandum o saradnji JP EPBiH i KJKP Toplane Sarajevo

Moguća energetska kriza, u dogledno vrijeme, u Federaciji ubrzala je ranije započete aktivnosti na uspostavljanju tješnje poslovne saradnje između JP Elektroprivreda BiH i KJKP Toplane Sarajevo u ostvarivanju zajedničkog, strateškog interesa u razvoju kogeneracijske proizvodnje električne i toplotne energije, u okviru njihovih osnovnih djelatnosti, a posebno u segmentu razvoja.

19. maj 2009.

   Potpisan Memorandum o saradnji JP EPBiH i KJKP Toplane Sarajevo

   Kogeneracijska proizvodnja električne i toplotne energije

                       

Moguća energetska kriza, u dogledno vrijeme, u Federaciji ubrzala je ranije započete aktivnosti na uspostavljanju tješnje poslovne saradnje između JP Elektroprivreda BiH i KJKP Toplane Sarajevo u ostvarivanju zajedničkog, strateškog interesa u razvoju kogeneracijske proizvodnje električne i toplotne energije, u okviru njihovih osnovnih djelatnosti, a posebno u segmentu razvoja.

KJKP Toplane Sarajevo bi u budućnosti u postojećim ali i novim, planiranim termoenergetskim kapacitetima pored toplotne mogle proizvoditi i električnu energiju te je potpisivanjem Memorandumom o razumjevanju predviđeno da dvije kompanije prioritet u međusobnoj saradnji daju izradi:  Studije o mogućnostima proizvodnje električne energije u kogeneracijskom procesu u postojećim, ali i novim, kotlovnicama Toplana Sarajevo i Studije tehno-ekonomske opravdanosti kogeneracijske proizvodnje električne energije u kotlovnici Dobrinja, ili nekoj drugoj kotlovnici Toplana Sarajevo, kako se dogovore kompanije, kao pilot projekt buduće zajedničke poslovne saradnje.

Dvije kompanije će u najskorije vrijeme formirati zajednički stručni tim za izradu neophodnih studija, uključujući i prijedloge programskih zadataka, a izrada studije biti će zajednički finansirana u omjeru 50:50 procenata u kom omjeru će kompanije biti i suvlasnici studijske dokumentacije.