Odluka Skupštine JP Elektroprivreda BiH: Dioničarima pola prošlogodišnje dobiti

Na 13. Skupštini JP Elektroprivreda BiH, održanoj u srijedu 24. juna, nakon usvjanja Izvještaja o poslovanju u 2008. godini, u kojem je iskazana dobit od 46,239 miliona KM, delegati na Skupštini prihvatili su i Odluku o raspodjeli dobiti za 2008. godinu. Prema Odluci dioničarima će se, prvi put u istoriji dioničarskog društva, isplatiti dividenda u ukupnom iznosu od 23,069 miliona KM, ili 50 procenata od ukupne ostvarene dobiti, i to proporcionalno njihovom učešću u kapitalu Društva, odnosno u visini od 0,76 KM po dionici.

24. juni 2009.

   Odluka Skupštine JP Elektroprivreda BiH

   Dioničarima pola prošlogodišnje dobiti

 

Na 13. Skupštini  JP Elektroprivreda BiH, održanoj u srijedu 24. juna, nakon usvjanja Izvještaja o poslovanju u 2008. godini, u kojem je iskazana dobit od 46,239 miliona KM,  delegati na Skupštini prihvatili su i Odluku o raspodjeli dobiti za 2008. godinu. Prema Odluci dioničarima će se, prvi put u istoriji dioničarskog društva, isplatiti dividenda u ukupnom iznosu od 23,069 miliona KM, ili 50 procenata od ukupne ostvarene dobiti, i to proporcionalno njihovom učešću u kapitalu Društva, odnosno u visini od 0,76 KM po dionici.

Većinskom vlasniku, Federaciji BiH, dividenda će biti uplaćena u roku od 40 dana od dana dostavljanja računa za uplatu dividende a ostalim dioničarima u istom roku, po dobivanju znvaničnog spiska dioničara iz Registra vrijednosnih papira u FBiH i dostave računa za uplatu dividendi.

Preostalih 50 procenata ukupne dobiti raspoređeno je u kapital za investicije, 13, 622 miliona KM, u Fond rezervi, 9,25 miliona KM i 300.000 KM u fond za donacije koja će se trošiti prema Pravilniku o donacijama JP EPBiH.