Elektroprivreda nije oštetila državu

U Elektroprivredi BiH organizirana je 27. augusta konferencija za novinare povodom neargumentovanog i netačnog pisanja nekih medija o poslovnim ugovorima ovog preduzeća. Prisutne predstavnkie medija generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Amer Jerlagić je informisao o realizaciji godišnjih ugovora za prodaju električne energije u 2009. godini

27. august 2009.

   Elektroprivreda nije oštetila državu

 

U Elektroprivredi BiH organizirana je 27. augusta konferencija za novinare povodom neargumentovanog i netačnog pisanja nekih medija o poslovnim ugovorima ovog preduzeća. Prisutne predstavnkie medija  generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Amer Jerlagić je informisao o realizaciji godišnjih ugovora za prodaju električne energije u 2009. godini.

 

Elektroprivreda BiH zaključila je prošle godine godišnje ugovore sa kompanijama ATEL i EFT za isporuku električne energije u 2009. godini, prema kojima je predviđena ukupna isporuka od 1.665,1 GWh po prosječnoj cijeni od 82,35 eura po MWh, odnosno vrijednost ugovora je 137,1 miliona eura. U prvoj polovini godine ugovori su 100 posto realizirani kako po količini, tako i po cijeni.

 

Nakon pregovora sa obje kompanije na bazi ugovornih klauzula usuglašen je aneks kojim je izvršena promjena dinamike isporuke, tako da se u periodu od jula do decembra izvrši umanjenje isporuke, koje je ukupno iznosilo 13,5 odsto, te da se ta umanjena energija isporuči u periodu koji će biti naknadno utvrđen i reguliran novim aneksom, pri čemu će cijena ostati ista.

To praktično znači smanjenje za 30 MW, odnosno 132,5 GWh za ATEL i za 21 MW ili 92,7 GWh za EFT, što je ukupno 225 GWh. Za isti period putem javnog tendera izvršena je prodaja ukupno 80 MW, odnosno 353,3 GWh, i to kompanijama Korlea, GEN-I i EFT, te intenzivirana dnevna prodaja. Zahvaljujući tome nadoknađeno je umanjenje prihoda po osnovu aneksa na godišnje ugovore.

U periodu kada su kompanije ATEL i EFT pokrenule zahtjev za korekciju ugovora, uz prijetnju da će prekinuti prijem energije, situacija u elektroenergetskom sistemu i na tržištu nije bila povoljna.  Zalihe uglja na depoima su bile 800.000 tona, što je bilo 430.000 tona više od plana, a povoljna hidrologija i niske tržišne cijene dovele su do potiskivanja proizvodnje termoelektrana. Takav nivo zaliha je bio previsok za početak ljetnog perioda, kada prijeti i opasnost od samozapaljenja. U tom momentu realizacija plana proizvodnje bila je na nivou 94 odsto, a plan prodaje 98 odsto. Cijene na berzi EEX bile su na nivou 30-35 eura po MWh za dnevnu prodaju. Za treći kvartal, sredinom maja, cijena je bila 37,2 eura po MWh.

 

U datim okolnostima, ocjenjeno je da je bolja varijanta da se sa partnerima postigne dogovor, nego da se dođe u situaciju potpunog prekida isporuka, što bi ugrozilo rad i finansijski položaj Elektroprivrede i opstojnost rudnika, pa čak i njihovu privremenu obustavu rada. S druge strane Elektroprivredi je i odgovaralo da se dio prodaje po visokim cijenama realizira u narednoj godini, kada se očekuje znatno manji prihod u odnosu na 2009. s obzirom na pad cijena na tržištu.

 

- Rezultat takvog pristupa je da je krajem augusta realizacija plana proizvodnje dostigla nivo od 101 posto, odnosno 102 posto u odnosu na isti period prošle godine. Prodaja je dostigla nivo od 111 posto od plana i 122 posto u odnosu na isti period prošle godine i, što je najvažnije, spasili smo rad rudnika"", rekao je generalni direktor Elektroprivrede BiH. Prema riječima Amera Jerlagića Uprava Elektroprivrede, s njim na čelu, nije oštetila niti Elektroprivredu, niti Federaciju, a ni državu BiH.

   

- Učinili smo funkcionalnim jedan od najkvalitetnijih ugovora sačinjenih u prošloj godini u Evropi i najjači prodajni ugovor u jugoistočnoj Evropi,  zaključio je  je Jerlagić.