Amerikanci kreiraju koncern Elektroprivrede BiH

Radi što skorijeg zaživljavanja koncerna, u čijem sastavu će biti JP Elektroprivreda BiH i sedam rudnika uglja iz Federacije BiH, 3. septembra je u Direkciji JP EPBiH potpisan ugovor između američke konsultantske firme A.T. KEARNEY i JP EPBiH.Ugovorom čija je vrijednost 900.000 eura, a koji su potpisali Amer Jerlagić, generalni direktor JP EPBiH, i Branko ®ibret, u ime A. T. Kearney-a, precizirana je i bankovna garancija za dobro izvršenje posla, u visini od 10 procenata ugovorenog posla, kao kompenzacija za bilo koji mogući gubitak JP EPBiH prouzrokovan neizvršavanjem obaveza izvršioca preuzetih potpisanim ugovorom.

3. septembar 2009.

     Amerikanci kreiraju koncern Elektroprivrede BiH

 

Radi što skorijeg zaživljavanja koncerna, u čijem sastavu će biti JP Elektroprivreda BiH  i sedam rudnika uglja iz Federacije BiH, 3. septembra je u Direkciji JP EPBiH potpisan ugovor između američke konsultantske firme A.T. KEARNEY i JP EPBiH.

Ugovorom čija je vrijednost 900.000 eura, a koji su potpisali Amer Jerlagić, generalni direktor JP EPBiH, i Branko ®ibret, u ime A. T. Kearney-a, precizirana je i bankovna garancija za dobro izvršenje posla, u visini od 10 procenata ugovorenog posla, kao kompenzacija za bilo koji mogući gubitak JP EPBiH
prouzrokovan neizvršavanjem obaveza izvršioca preuzetih potpisanim ugovorom.

Angažovanje ovog konsultanta, koji je posao dobio na međunarodnom tenderu, odnosi se na konsultantske usluge za prestrukturiranje JP EPBiH u Koncern EPBiH, uključujući i rudnike uglja.


U skladu sa programskim zadatkom izvršilac je obavezan da do kraja 2010. godine završi organizaciono kreiranje koncerna, čime će biti okončana prva faza posla, dok će drugom fazom, rok završetka do kraja juna 2012. godine, biti obuhvaćene aktivnosti Koncerna, nosioci aktivnosti i rokovi realizacije.


Konsultantska firma A.T. KEARNEY, osnovana je još 1926. godine.