Nacrti statuta na skupštinama rudnika

Realizujući program aktivnosti za što skorije zaživljavanje koncerna koji će činiti JP Elektroprivreda BiH i rudnici Kreka, Kakanj, Zenica, đurđevik, Breza, Gračanica i rudnik ""Abid Lolić"" iz Bile, 2. septembra je, u direkciji JP Eleketroprivreda BiH, održana 7. sjednica Komisije za praćenje realizacije Odluke o prenosu udjela FBiH u rudnicima uglja na JP Elektroprivreda BiH.Sjednici Komisije, kojoj je predsjedavao generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Amer Jerlagić, prisustvovali su direktori sedam pomenutih rudnika kao i predstavnici samostalnih sindikata radnika rudnika uglja Federacije BiH i BiH.

  3. septembar 2009.

   Održana sjednica Komisije za praćenje realizacije odluke o prenosu udjela FBiH u rudnicima uglja na JP Elektroprivreda BiH

   Nacrti statuta na skupštinama rudnika

Realizujući program aktivnosti za što skorije zaživljavanje koncerna koji će činiti JP Elektroprivreda BiH i rudnici Kreka, Kakanj, Zenica, đurđevik, Breza, Gračanica i rudnik ""Abid Lolić"" iz Bile, 2. septembra  je, u direkciji JP Eleketroprivreda BiH, održana  7. sjednica Komisije za praćenje realizacije Odluke o prenosu udjela FBiH u rudnicima uglja na JP Elektroprivreda BiH.

 

Sjednici Komisije, kojoj je predsjedavao generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Amer Jerlagić, prisustvovali su direktori sedam pomenutih rudnika kao i predstavnici samostalnih sindikata radnika rudnika uglja Federacije BiH i BiH. Razmatrani su i usvojeni nacrti statuta rudnika uglja koji će biti proslijeđeni skupštinama rudnika na usvajanje do kraja septembra.

 

Okončanjem ovog značajnog posla uspješno će biti savladana jedna od najznačajnijih prepreka za zaživljavanje koncerna, odnosno za uvezivanje rudnika i JP Elektroprivreda BiH. Naredni sastanak Komisije zakazan je za 30. septembar na kojem će biti razmatrani preostali malobrojni zadaci i poduzete daljne aktivnosti.