Rudnici pod krovom Elektroprivrede BiH

četrnaesta Skupština JP EPBiH održana je 22. oktobra u Sarajevu. Na dnevnom redu se između ostalog našlo usvajanje Revidiranog plana poslovanja za 2009., usvajanje Odluke o odobravanju statuta zavisnih društava u stoprocentnom vlasništvu EPBiH kao i stavljanje van snage Odluke o osnivanju privrednog društva Elektroprivreda BiH Wind Mostar.

23. oktobar 2009.

   Rudnici pod krovom Elektroprivrede BiH

 

četrnaesta Skupština JP EPBiH održana je 22. oktobra u Sarajevu. Na dnevnom redu se između ostalog našlo usvajanje Revidiranog plana poslovanja za 2009., usvajanje Odluke o odobravanju statuta zavisnih društava u stoprocentnom vlasništvu EPBiH kao i stavljanje van snage Odluke o osnivanju privrednog društva Elektroprivreda BiH Wind Mostar.

Sagledavanjem realizacije Elektroenergetskog bilansa EPBiH za 2009. godinu uočene su značajne promjene energetskih veličina u odnosu na usvojeni Elektroenergetski bilans za tekuću godinu. Usaglašavanje je bilo neophodno kako bi Plan poslovanja predstavljao realniju odrednicu za buduće aktivnosti i ocjene uspješnosti poslovanja Društva. Ostali elementi Plana u odnosu na Trogodišnji Plan poslovanja ostali su nepromjenjeni.

 

Nakon prijenosa vlasničkog udjela Vlade Federacije BiH u sedam rudnika Federacije na JP Elektroprivreda BiH, 25. septembra su skupštine rudnika Kakanj, Kreka, Breza, đurđevik, Zenica, „Gračanica“ iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja i rudnika „Abid Lolić“ iz Bile kod Travnika, usvojile nove statute kojima postaju zavisna društva u okviru vladajućeg društva Koncerna Elektroprivreda BiH. Usvajanje ovih statuta bio je preduslov za uređenje međusobnih odnosa u budućem koncernu, koji su definitivno potvrđeni usvajanjem statuta JP Elektroprivreda BiH na XIV Skupštini. Skupština Društva je usvojila i Statut Zavisnog društva Eldis Tehnika d.o.o. koje je takođe  u stoprocentnom vlasništvu EPBiH.

Na sjednici Skupštine stavljena je van snage Odluka o osnivanju privrednog društva Elektroprivreda BiH Wind Mostar, koju je kompanija, u omjeru vlasništva 67,8 naspram 32,2 posto, formirala s Vjetroenergetikom iz Mostara radi izgradnje vjetroelektrana u Podveležju.

Amer Jerlagić, direktor Elektroprivrede BiH, obavijestio je dioničare da će Elektroprivreda BiH samostalno krenuti u izgradnju vjetroparka. Na taj korak odlučili su se nakon što je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona raskinula ugovor o koncesiji s Vjetroenergetikom, a mostarska firma 29. juna 2009. i zvanično odustala od zajedničkog preduzeća sa Elektroprivredom BiH.

Usvojene su odluke o povećanju osnovnog kapitala zavisnih  privrednih društava Iscraemeco i Eldis Tehnika.