Bez Elektroprivrede BiH razvoj rudnika u Federaciji ne bi bio moguć

U Direkciji Rudnika Kreka u Tuzli održan je sastanak rukovodstva rudnika s federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vahidom Hećom. Informacije o rekordnoj proizvodnji uglja u Rudniku Kreka u ovoj godini te plan investicionih ulaganja u rudniku za period od 2009. do 2016. bile su dvije glavne teme koje su prezentirane ministru.

3. novembar 2009.

   Ministar Vahid Hećo posjetio Rudnik Kreka u Tuzli

 

   Bez Elektroprivrede BiH razvoj rudnika u Federaciji ne bi bio moguć

 


U Direkciji Rudnika Kreka u Tuzli održan je sastanak rukovodstva rudnika s federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vahidom Hećom.  Informacije o rekordnoj proizvodnji uglja u Rudniku Kreka u ovoj godini te plan investicionih ulaganja u rudniku za period od 2009. do 2016. bile su dvije glavne teme koje su prezentirane ministru, javlja Fena.

Ministar Hećo je izrazio zadovoljstvo rezultatima u Rudniku Kreka naglašivši da ovaj rudnik mora da bude oslonac i predvodnica razvoja elektro-energetskog sektora u BiH.

Ministar je i napomenuo da je budućnost rudara formiranjem koncerna s Elektroprivredom BiH mnogo svjetlija, te naglasio da socijalna politika ne treba više nikada da se lomi na leđima rudara.

Generalni direktor Rudnika Kreka Rešad Husagić predstavio je plan investicionih ulaganja od 2009. do 2016. godine koji iznosi 298 miliona KM. Plan obuhvata detaljni pregled pojedinačnih ulaganja u sve rudnike i pogone koji će zasigurno dovesti do veće produktivnosti i perspektive rudnika kao i većeg standarda rudara u zadatom periodu.

Direktor Husagić je zahvalio i Elektroprivredi BiH bez koje, kako je naveo, razvoj rudnika u Federaciji BiH ne bi bio moguć.