Rudničke jame organizovati po uzoru na jame rudnika „Mramor“

Da bi se neposredno upoznali sa problemima rudnika Federacije koji su od nove godine sa Elektroprivredom BiH uvezani u Koncern Elektroprivreda BiH, generalni direktor JP EPBiH Amer Jerlagić i izvršni direktor za proizvodnju Nihad Kadić posjetili su rudnik „Mramor“, jedan od četiri rudnika „Kreke“, kojom prilikom su u glavnoj jami rudnika razgovarali i sa rudarima o njihovim problemima i očekivanjima od uvezivanja u Koncern.Prilikom razgovora sa rukovodstvom Rudnika „Kreka“, kojemu su prisustvovali i direktori ostalih šest rudnika iz sistema Koncerna, posebno je bilo riječi o poboljšanju uslova rada i zaštiti rudara a što je moguće postići brzim i efikasnim ulaganjima u razvoj rudnika.

16. februar 2010.

   Koncern Elektroprivreda BiH

           

   Rudničke jame organizovati po uzoru na jame rudnika „Mramor“

           

Da bi se neposredno upoznali sa problemima rudnika Federacije koji su od nove godine sa Elektroprivredom BiH uvezani u Koncern Elektroprivreda BiH, generalni direktor JP EPBiH Amer Jerlagić i izvršni direktor za proizvodnju Nihad Kadić posjetili su rudnik „Mramor“, jedan od četiri rudnika „Kreke“, kojom prilikom su u glavnoj jami rudnika razgovarali i sa rudarima o njihovim problemima i očekivanjima od uvezivanja u Koncern.

Prilikom razgovora sa rukovodstvom Rudnika „Kreka“, kojemu su prisustvovali i direktori ostalih šest rudnika iz sistema Koncerna, posebno je bilo riječi o poboljšanju uslova rada i zaštiti rudara a što je moguće postići brzim i efikasnim ulaganjima u razvoj rudnika.

- Poboljašanje uslova poslovanja i standarda rudara u rudnicima moguće je ostvariti, prije svega, što skorijim otvaranjem širokog čela na kojem imamo ispitane eksploatacione rezerve od 26 miliona tona ili za poslovanje u narednih 40 godina, istakao je direktor rudnika „Mramor“ dr. Salih Delić, posebno naglašavajući produktivnost na širokom čelu gdje 54 uposlena dnevno ostvare proizvodnju od 1.164 tone uglja dok u jamama, u daleko težim radnim uslovima, i šest puta više radnika dnevno iskopa nešto više od 1.300 tona.

Zbog izuzetno teških uslova rada rudniku „Mramor“ trenutno nedostaje 164 jamska radnika, a do kraja ove godine taj problem će biti još teži jer se u penziju sprema još 112 radnika pa se iskorak u budućnost vidi u otvaranju širokog čela u što je potrebno investirati 25 do 30 miliona KM.

- Gotovo svi pokazatelji govore u korist opravdanosti te investicije pa se izrada fizibiliti studije za široko čelo nameće kao imperativ, istakao je generalni direktor JP EPBiH Amer Jerlagić i dodao:

- Razvoj rudnika znači i razvoj Koncerna koji će itekako pomoći u realizaciji svake opravdane investicije a ova investicija znači ne samo povećanu proizvodnju i profitabilno poslovanje nego i značajno poboljšanje uslova rada i standarda rudara, što nam je jedan od prioritetnih zadataka. Mi ćemo obići sve rudnike, „snimiti“ sve njihove potrebe i hitno rješavati najprioritetnije zadatke što bi trebalo da rezultira ubrzanim poboljšanjem uslova poslovanja i standarda rudara. Obilazeći jamu u „Mramoru“ cilj Koncerna od sada će biti da ulaganjima u rudnike, u vremenu koje slijedi,  sve rudničke jame u Koncernu dovedemo na nivo jama u „Mramoru“ i tu nećemo štedjeti sredstva. Ipak, otvaranje širokog čela je budućnost i u nju ćemo ulagati prema mogućnostima Koncerna, naglasio je Jerlagić.