Povećana proizvodnja, potrošnja i prodaja električne energije

Elektroprivreda BiH u prvom polugodištu ove godine imala je za 3,5 posto veću proizvodnju u odnosu na isti period 2009. godine, a proizvodnja iz hidroelektrana porasla je čak za 23 posto. Prodaja na tržištu porasla je za 9,5 posto i veća je za 2,3 posto u odnosu na plan, dok dobit u tom periodu iznosi nešto više od 22 miliona KM, rekao je na konferenciji za novinare održanoj 7. jula u Sarajevu generalni direktor EPBiH Amer Jerlagić, prezentirajući aktivnosti Kompanije.

07. juli 2010.

   Konferencija za novinare u EPBiH

    Povećana proizvodnja, potrošnja i prodaja električne energije

Elektroprivreda BiH u prvih šest mjeseci ove godine imala je za 3,5 posto bolju proizvodnju u odnosu na 2009. godinu, što se posebno odnosi na hidroelektrane koje su imale za 23 posto rast proizvodnje i već sada se može reći da je 2010. godina, kada je u pitanju proizvodnja iz hidro- kapaciteta, rekordna godina od kada postoje hidroelektrane na Neretvi, izjavio je, na konferenciji za novinare održanoj 7. jula  u Sarajevu, generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić.
 
Potrošnja je u prvom polugodištu 2010. godine za 1,7 posto veća nego u 2009. godini, što se posebno odnosi na distribucijsku potrošnju, dok je potrošnja direktnih potrošača na nivou od 96 posto u odnosu na 2009. godinu.

Jerlagić je istakao i da je prodaja na tržištu za 9,5 posto veća u odnosu na 2009. godinu, a za 2,3 posto veća u odnosu na plan.
- Dobit Elektroprivrede BiH za prvih pet mjeseci ove godine je, nešto malo veća od 22 miliona KM zahvaljujući velikoj proizvodnji iz hidrokapaciteta"", naglasio je Jerlagić.

Kada je u pitanju poslovanje Elektroprivrede u 2009. godini  prihod je  bio 944 miliona KM, rashodi nešto više od 880 miliona KM, odnosno  ukupna dobit preduzeća bila je 61,9 miliona KM, od čega je 40 posto dodijeljeno kao dividenda. Oko 2,5 miliona KM biće podijeljeno dioničarima, a vrijednost dionice je 0,81 KM.

Govoreći o dokapitalizaciji rudnika, Jerlagić  je kazao da je u 2010. i 2011. planirano ulaganje 120 miliona KM u rudnike. Elektroprivreda je na bazi projekata koje je razradila sa rudnicima krenula sa dokapitalizacijom rudnika. Najveći iznos je 48,5 milina KM za Rudnik Kakanj, zatim 28,5 miliona KM za Rudnik Kreka, 22 miliona KM za Rudnik Breza, zatim 12 miliona Zenica, šest miliona đurđevik, 1,2 miliona KM Abid Lolić Bila i dva miliona KM za Rudnik Gračanica. Radi se o projektima koji se odnose na sigurnost i modernizaciju rudnika.

Jerlagić je  je, također, kazao da su u proteklih nekoliko dana sumirani rezultati kompanije Alpiq AG iz Švicarske, koja se jedina javila na međunarodni javni poziv za pretkvalifikacije za izbor strateških partnera za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla.
Alpiq je zadovoljio sve uslove, jer ima prosjek po godinama 15 milijardi eura prihoda. U posljednje tri godine imao je milijardu eura dobiti, raspolaže sa 766 miliona eura potencijala za investiranje, a i radi se o jednoj od najboljih kompanija u Evropi kada je u pitanju elektroenergetski sektor. Istakao je da je za Elektroprivredu veoma bitno što ova švicarska kompanija u svom portfoliu ima: proizvodnju, distribuciju, snabdijevanje i trading električnom energijom.

Jerlagić je također podsjetio i da je Elektroprivreda BiH od Vlade FBiH dobila zadaću da radi na studiji za integralno upravljanje potencijalom rijeke Bosne. Riječ je o kompletnom toku rijeke Bosne u FBiH.

- To nije samo energetski dio, to je kompletno upravljanje vodom rijeke Bosne, njena zaštita, korištenje, sportske aktivnosti i drugo. Naravno, tu je za nas najbitniji energetski dio, gdje se predviđa mogućnost izgradnje 350 megavata instalisane snage i vrijednost ove investicije je skoro milijardu KM, a barem 50 posto tih sredstava će ostati domaćim kompanijama, jer imamo 25 pregradnih mjesta. To su veliki projekti za našu metalsku industriju, za naše cementare i za domaće kompanije koje se bave izgradnjom ovakvih objekata"", naveo je Jerlagić.

Prema njegovim riječima, ovih dana završena je i fisibility studija za uvođenje gasa u TE Kakanj, odnosno za izgradnju 100-megavatnog bloka na gasnu tehnologiju, koji bi radio u kogeneraciji i u narednih 60 dana biće urađena revizija te studije.

-Osim toga, naš tim za razvoj radi reviziju studije koja je rađena prije nekoliko godina, a odnosi se na grijanje Sarajeva iz TE Kakanj. Taj projekat se nekada pokazao kao neisplativ, kada smo imali skup metal, jeftiniji gas i nismo imalo eksproprijaciju na autoputu. Danas imamo skuplji gas, jeftiniji metal i urađen autoput, tako da je taj projekat znatno jeftiniji  rekao je Jerlagić i dodao da nema budućnosti bloka 8 bez kogeneracije, bilo da ona bude prema Sarajevu ili prema Zenici.

Na konferenciji za novinare prikazan je i investicijski film Elektroprivrede BiH.