Interventni radovi na zaštiti brane "Bogatići" od klizišta

Nakon prvih saznanja da je na području Trnova - oko stotinu metara dalje od lokaliteta brane Bogatići uočeno klizište poduzete su sve neophodne aktivnosti da se brana zaštiti.Pravovremeno su obaviješteni svi relevantni kantonalni, federalni i državni organi te angažovani stručnjaci Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kako bi obavili neophodna geološka ispitivanja tla

08. juli 2010.

   Nakon aktiviranja klizišta u Trnovu

    Interventni radovi na zaštiti brane "Bogatići"

Nakon prvih saznanja da je na području Trnova - oko stotinu metara dalje od lokaliteta brane Bogatići uočeno klizište poduzete su sve neophodne aktivnosti da se brana zaštiti.

Pravovremeno su obaviješteni svi relevantni kantonalni, federalni i državni organi te angažovani stručnjaci Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kako bi obavili neophodna geološka ispitivanja tla. Uz podršku Ministarstva odbrane BiH  napravljeni su helikopterski snimci cjelokupnog područja da bi se stekao uvid u razmjere pokrenutog klizišta. Tom prilikom evidentirano je oko deset hektara šume zahvaćene klizištem.

Međutim obilne padavine koje nisu jenjavale u proteklom period uzrokovale su proširenje klizišta koje je ugrozilo cjelokupni lokalitet brane "Bogatići"- oštećeni su pristupni putevi, lijevi zid izlazne građevine brane, Centar za edukaciju i okolni sadržaji. Klizište je uzrokovalo pomjeranje obale te djelimično presijecanje korita rijeke ®eljeznice. Da bi se objekti zaštitili od prijetećeg klizišta angažovane su dvije građevinske firme - ubačeno je oko dvije hiljade kubnih metara krupnog kamena kako bi se napravila protuteža prema klizištu, prokopan je drenažni kanal, a  aktivnosti na zaštiti preostalog dijela zida izlazne građevine su u toku.

Ekipe Elektroprivrede BiH su neprekidno na terenu. U toku su radovi na zaštiti korita rijeke ®eljeznice i upravne zgrade brane Bogatići. " HE Bogatići " je u pogonu, a njeno stanje je neprekidno pod kontrolom.