100 najvećih - Elektroprivreda BiH dobitnik glavne nagrade

Projekt „100 najvećih u BiH“, koji „Poslovne novine“ realiziraju već 38 godina, i ove godine je završen dodjelom priznanja vodećim firmama u BiH prema ostvarenim rezultatima u 2009. godini. Ceremonija dodjele priznanja održana je 15. jula u Hotelu Hollywood na Ilidži. Dobitnik glavne nagrade po ukupno ostvarenom prihodu je Elektroprivreda BiH, dok su ASA Prevent Group Sarajevo i BH Telecom Sarajevo osvojili drugo i treće mjesto.

15. juli 2010.

   Tri priznanja Elektroprivredi BiH

 

   100 najvećih - Elektroprivreda BiH dobitnik glavne nagrade

 

Projekt „100 najvećih u BiH“, koji „Poslovne novine“ realiziraju već 38 godina, i ove godine je završen dodjelom priznanja vodećim firmama u BiH prema ostvarenim rezultatima u 2009. godini. Ceremonija dodjele priznanja održana je 15. jula  u Hotelu Hollywood na Ilidži. 

Dobitnik glavne nagrade po ukupno ostvarenom prihodu je Elektroprivreda  BiH, dok su ASA Prevent Group Sarajevo i BH Telecom Sarajevo osvojili drugo i treće mjesto.

Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić uručio je glavnu nagradu Ameru Jerlagiću generalnom direktoru  Elektroprivrede BiH za ostvareni prihod od 944.123.424 KM, ASA Preventu za 610.352.795 KM, te BH Telekomu za 605.414.743 KM.

Vrankić je istakao da je zadatak BiH podići konkurentnost i stvarati pozitivan ambijent za ulaganje u BiH radi stvaranja većeg bruto društvenog proizvoda, čime bi bila riješena  nezaposlenost koja je najveći problem.

Elektroprivreda  je i na visokom drugom mjestu po investicijama u 2009. godini. Ovo priznanje generalnom direktoru je uručio Donatus Kock, ambasador  Republike Austrije u BiH.

Priznanje za za ostvarene rezultate po netto dobiti u 2009. godini  prema kojima se EPBiH nalazi na trećem mjestu  uručio je Alija Remzo Bakšić, direktor Asocijacije poslodavaca BiH.

Pored tradicionalne liste „100 najvećih u BiH“, ove godine napravljene su i rang-liste najvećih velikih, srednjih i malih preduzeća, koja su rangirana po ukupnom prihodu, izvozu, netto dobiti i investicijama u 2009. godini.