SAP-FMIS sistem za efikasnije poslovanje

Još jedan značajan posao, započet prije 10 mjeseci, uspješno je okončan u Elektroprivredi BiH. U Direkciji EPBiH i Elektrodistribuciji Sarajevo započela je primjena SAP-FMIS informacionog sistema za upravljanje finansijama čija realizacija treba da doprinese povećanju efikasnosti i profitabilnosti poslovanja kroz kvalitetnije upravljanje imovinom, racionalnije upravljanje troškovima i efikasniju realizaciju investicija. Kada ovim sistemom budu obuhvaćene i ostale podružnice kompanije, a taj posao je u toku, cjelokupna integrisanost sistema i podataka osigurat će kvalitetniji protok informacija kroz kompaniju te napredniji vid kontrole svih poslovnih funkcija.

05. oktobar 2010.

   SAP-FMIS sistem za efikasnije poslovanje                      

           

Još jedan značajan posao, započet prije 10 mjeseci, uspješno je okončan u Elektroprivredi BiH. U Direkciji EPBiH i Elektrodistribuciji Sarajevo započela je primjena SAP-FMIS informacionog sistema za upravljanje finansijama čija realizacija treba da doprinese povećanju efikasnosti i profitabilnosti poslovanja kroz kvalitetnije upravljanje imovinom, racionalnije upravljanje troškovima i efikasniju realizaciju investicija. Kada ovim sistemom budu obuhvaćene i ostale podružnice kompanije, a taj posao je u toku, cjelokupna integrisanost sistema i podataka osigurat će kvalitetniji protok informacija kroz kompaniju te napredniji vid kontrole svih poslovnih funkcija.

 

Tokom desetomjesečnog rada na uvođenju SAP-FMIS sistema, u pripremnoj fazi, obrađena su 103 procesa od čega 51 proces u finansijskom računovodstu, 10 procesa upravljanja investicijama, 19 procesa upravljanja materijalima, 14 procesa prodaje i distribucije, te četiri procesa održavanja i pet procesa kontrolinga. Istovremeno vršena je obuka korisnika sistema kroz 104 škole za procese i deset škola za navigaciju sistema čime su stvorene osnovne pretpostavke za njegovu uspješnu provedbu. Primjena SAP sistema u svakodnevnom poslovanju EPBiH značajno će doprinijeti i boljem upravljanju i korištenju ljudskih resursa, samim tim i povećanju produktivnosti i efikasnosti.