Energetski projekti - generator ekonomskog razvoja

Povodom devete godišnjice rada, Sarajevska berza vrijednosnih papira organizovala je 5. oktobra u Sarajevu 5. Međunarodnu konferenciju SASE sa temom „Kapitalne investicije i tržište kapitala u FBiH“. Konferencija SASE je okupila predstavnike vlasti, eminentne ličnosti iz sektora realne ekonomije i finansija, odnosno tržišta kapitala, te nezavisne eksperte i predstavnike akademske zajednice. Na 5. Međunarodnoj konferenciji SASE generalni direktor JP ""Elektroprivreda BiH"" Amer Jerlagić je govorio o temi ""Energetski projekti - generator ekonomskog razvoja“.

06.oktobar 2010

   5. Međunarodna konferenciju SASE : Kapitalne investicije i tržište kapitala u FBiH

   Energetski projekti - generator ekonomskog razvoja

Povodom  devete godišnjice rada, Sarajevska berza  vrijednosnih papira organizovala je 5. oktobra u Sarajevu 5. Međunarodnu konferenciju SASE sa temomKapitalne investicije i tržište kapitala u FBiH“. Konferencija SASE je okupila predstavnike vlasti, eminentne ličnosti iz sektora realne ekonomije i finansija, odnosno tržišta kapitala, te nezavisne eksperte i predstavnike akademske zajednice..

 

Prema riječima direktora SASE Zlatana Dedića, ovogodišnja konferencija je bila posvećena kapitalnim investicijama i tržištu kapitala u FBiH, prateći napore Vlade FBiH za investicionim ciklusom, naročito u elektroenergetkom i sektoru cestovne infrastrukture.

Premijer FBiH Mustafa Mujezinović je istakao da će Vlada i Parlament FBiH morati u narednom periodu donijeti odluku o načinu investiranja u elektroenergetski sektor, te da je pred pravnim subjektima koji bi trebali investirati u FBiH težak zadatak, iz razloga što je ""odlučeno da se ne prenosi transfer vlasništva nad energetskim objektima"".


""Odlukom Vlade otvorila se još jedna mogućnost da neko da kredit. Naime, pojavila se kompanija koja je spremna dati garancije i omogućiti dobivanje kredita ""Elektroprivredi"", odnosno projektnoj kompaniji koja bi se formirala za izgradnju konkretnog Bloka 7 za Tuzlu, pa i Bloka 8 u Kaknju"", rekao je premijer Mujezinović.


Mujezinović je dodao da u tom slučaju kompletno vlasništvo nad energetskim objektima ostaje BiH, a time bi i 10 odsto dioničara ""Elektroprivrede BiH"" bilo direktno uključeni.

 ""Nadam se da će se u postizbornom periodu o tome pozitivno izjasniti i investicioni fondovi koji imaju više od pet odsto dionica u toj firmi, te da će u konačnici i Parlament FBiH dati svoju saglasnost, kako bi ove investicije mogle krenuti"", pojasnio je premijer Mujezinović.


Na  
5. Međunarodnoj konferenciji SASE generalni direktor JP ""Elektroprivreda BiH"" Amer Jerlagić je govorio o temi ""Energetski projekti - generator ekonomskog razvoja“.

Najavljeni kapitalni projekti Vlade Federacije BiH u energetskom i sektoru cestovne infrastrukture izazivali su veliku pažnju investicijske i ukupne javnosti.

Konferencija je bila prilika za razmjenu mišljenja o kapitalnim ulaganjima i aktuelnoj situaciji na tržištu kapitala, te sagledavanju perspektive i šanse njegovog budućeg razvoja u svjetlu ostvarenja ukupnog ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine.