Pušteni u pogon revitalizovani i modernizovani rashladni tornjevi bloka 7

Generalni direktori Energoinevsta i Elektroprivrede BiH, Džemail Vlahovljak i Amer Jerlagić, pustili su 12. oktobra u pogon revitalizovane i modernizovane rashladne tornjeve bloka 7 u TE Kakanj. Vrijednost posla, obavljenog za tri i pol mjeseca, je 7,5 miliona KM, što je utrošeno za zamjenu dotrajale mašinsko-tehnološke opreme savremenijom koja će povećati energetsku efikasnost bloka 7 i do 25 procenta.

12. oktobar 2010.

   TE Kakanj

 

   Pušteni u pogon revitalizovani i modernizovani rashladni tornjevi bloka 7

 

Generalni direktori Energoinevsta i Elektroprivrede BiH, Džemail Vlahovljak i Amer Jerlagić, pustili su 12. oktobra u pogon revitalizovane i modernizovane  rashladne tornjeve bloka 7 u TE Kakanj. Vrijednost posla, obavljenog za tri i pol mjeseca, je 7,5 miliona KM, što je utrošeno za zamjenu dotrajale mašinsko-tehnološke opreme savremenijom koja će povećati energetsku efikasnost bloka 7 i do 25 procenta.

Energoinvest, kao lider konzorcija bio je zadužen za organizaciju gradilišta, projektovanje, izvođenje mašinskih, elektro i građevinskih radova, dok je većinu opreme isporučila češka firma Fansa.

- Energoinvest je na ovom projektu pokazao zavidan nivo organizacije u realizaciji projekta po sistemu ključ u ruke, čime smo stekli još jednu referncu od značaja za dobijanje budućih poslova, istakao je Džemail Vlahovljak izrazivši nadu da će za EPBiH obaviti još niz poslova za koje su referentni u naredom investicionom ciklusu.

- Zadovoljstvo mi je surađivati sa kompanijom koja ima i znanja i snage da obavi ovakav zahtjevan posao pa sam sasvim siguran da je Energoinvest naš dugoročni poslovni partner. Bez sumnje je da u realizaciji naših investicionih planova itekako ima mjesta za Energoinvest, ali i za ostalu domaću operativu i u dodjeli poslova domaćim fimama, u najvećoj mogućoj mjeri, EPBiH će istrajati, naglasio je Amer Jerlagić.

Obavljenim radovima na rashladnim tornjevima bloka 7 obezbijeđen je njihov pouzdani rad u narednih 15 godina.