HRONOLOGIJA aktivnosti na izboru strateškog partnera za ulaganje u Blok 7

U cilju potpunog, objektivnog i nepristrasnog informisanja javnosti o do sada obavljenim poslovima u vezi izbora strateškog partnera za izgradnju Bloka 7 u TE „Tuzla“, Uprava Elektroprivrede BiH donijela je, na sjednici održanoj 25. oktobra ove godine, odluku da javnosti predoči Hronologiju dosadašnjih i plan narednih aktivnosti na izboru strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Blok 7 – 450 MW u TE Tuzla

hronologija.pdf