Vijeće ministara BiH :Zajedničko rješavanje problema klizišta Bogatići - Faza I

Vijeće ministara BiH, na sjednici u održanoj 24. Februara u Sarajevu, usvojilo je Memorandum o zajedničkim aktivnostima na rješavanju problema klizišta Bogatići - Faza I, kojim su se Vijeće ministara BiH, vlade Federacije BiH i Republike Srpske, te Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektrodistribucija a.d. Pale dogovorili da će udružiti finansijska sredstva u iznosu od po 100.000 KM, kao početni kapital za rješavanje klizišta Bogatići.

24. februar 2011.

    Vijeće ministara BiH

 

    Zajedničko rješavanje problema klizišta Bogatići - Faza I

 Vijeće ministara BiH, na sjednici u održanoj 24. Februara u Sarajevu, usvojilo je Memorandum o zajedničkim aktivnostima na rješavanju problema klizišta Bogatići -  Faza I, kojim su se Vijeće ministara BiH, vlade Federacije BiH i Republike Srpske, te Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektrodistribucija a.d. Pale dogovorili da će udružiti finansijska sredstva u iznosu od po 100.000 KM, kao početni kapital za rješavanje klizišta Bogatići.

Također, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju 100.000 KM iz tekuće rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu, s tim da će odluka biti realizirana nakon usvajanja budžeta institucija BiH.
 
Ministarstvo sigurnosti dostavit će ovaj zaključak entitetskim vladama na odobrenje sredstava.
Realizacija ovog memoranduma odnosi se na finansiranje monitoringa nad klizištem Bogatići s preduzimanjem hitnih mjera i na izradu elaborata o sanaciji klizišta, kao osnove za izradu glavnog projekta, koji će pokazati koliko je narednih faza i finansijskih sredstava  potrebno za potpuno saniranje klizišta.