Jerlagić razriješen, v.d. generalni direktor EPBiH dr Elvedin Grabovica

Privremeni Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH, imenovan na posljednjoj Skupštini kompanije, u ponedjeljak, 23. maja, održao je prvu sjednicu. Za predsjednika NO imenovan je, shodno stranačkom dogovoru o raspodjeli funkcija, Enver Agić, a potom je donesena odluka o sporazumnom razrješenju dužnosti dosadašnjeg generalnog direktora EPBiH.

     Privremeni Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH, imenovan na posljednjoj Skupštini kompanije, u ponedjeljak, 23. maja, održao je prvu sjednicu. Za predsjednika NO imenovan je, shodno stranačkom dogovoru o raspodjeli funkcija, Enver Agić, a potom je donesena odluka o sporazumnom razrješenju dužnosti dosadašnjeg generalnog direktora EPBiH. NO i dosadašnji generalni direktor su se, u skladu sa Statutom JP EPBiH d.d. Sarajevo, saglasili da sa današnjim danom Amer Jerlagić prestane obavljati dosadašnju dužnost. Istovremeno, NO je za vršioca dužnosti generalnog direktora imenovao dr Elvedina Grabovicu.