Iskopana milionita tona uglja

Prva smjena Krekinih komorata jutros u 09,00 sati iskopala je milionitu tonu uglja. U odnosu na isti period prošle godine radi se o proizvodnji uglja većoj za 80.000 tona. Prvi mjeseci tekuće godine ostat će u Krekinim rudnicima zabilježeni po proizvodnim prebačajima. Poredeći februarsku proizvodnju iz prošle godine ovogodišnja je veća za 14.000 tona uglja, dok je u martu ostvaren plan proizvodnje sa 100,5 procenata. Najveća proizvodnja u prvih pet mjeseci ostvarena je na Rudniku „Šikulje“, slijede Rudnik“Dubrave“ i Rudnik“Mramor“.

Prva smjena Krekinih komorata jutros u 09,00 sati iskopala je milionitu tonu uglja. U odnosu na isti period prošle godine radi se o proizvodnji uglja većoj za 80.000 tona. Prvi mjeseci tekuće godine ostat će u Krekinim rudnicima zabilježeni po proizvodnim prebačajima. Poredeći februarsku proizvodnju iz prošle godine ovogodišnja je veća za 14.000 tona uglja, dok je u martu ostvaren plan proizvodnje sa 100,5 procenata.
Najveća proizvodnja u prvih pet mjeseci ostvarena je na Rudniku „Šikulje“, slijede Rudnik“Dubrave“ i Rudnik“Mramor“.
„Uprkos nepovoljnim vremenskim prilikama koje su nas pratile na početku godine Rudnik „Kreka“ i dalje ostaje lider u proizvodnji uglja. Ovogodišnja iskopana milionita tona uglja rezultat je zajedničkog zalaganja rudara i menadžmenta rudnika. Na ovaj način obezbjeđena je potpuna dinamika snabdijevanja Elektroprivrede BiH kao najvećeg potrošača našeg energenta, ali i drugih kupaca“ naglasio je Rešad Husagić, direktor Rudnika „Kreka“.
U narednom periodu očekuje se nabavka neophodne pomoćne mehanizacije što će svakako doprinijeti ostvarenju godišnjeg plana od 2,600.000 tona iskopanog „crnog zlata“.