Obavještenja

24. decembar 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Pedeset i pete (vanredne) Skupštine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Pedeset i pete Skupštine Društva
24. decembar 2018.
Obavještenje o sazivanju Pedeset i pete (vanredne) Skupštine Društva
Pedeset i peta (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 10.01.2019. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Pedeset i pete (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Pedeset i pete (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2.Donošenje Revidovanog plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2019. - 2021. godina
Obrazac prijave za učešće u radu Skupštine - osnovni elementi
Obrazac punomoći - osnovni elementi
29. novembar 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Pedeset i četvrte (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta