JP EPBiH objavila Javni oglas za drugu fazu eksproprijacije s ciljm izgradnje HE ¨Vranduk

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine objavilo je 05.marta 2014. godine, na osnovu odredbe člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije BiH Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju s ciljem izgradnje HE ¨Vranduk¨- II faza.

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 69/12) utvrđen je javni interes za izgradnju elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, između ostalih i za HE ¨Vranduk¨.

Odlukom je  određeno da je Korisnik eksproprijacije JP Elektroprivreda BiH.

JP Elektroprivreda BiH poziva vlasnike nekretnina iz pregleda nekretnina za eksproprijaciju u II fazi, kao i sva druga lica koja na osnovu zakona imaju zasnovan interes, da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Oglasa jave na neki od navedenih brojeva telefona, s ciljem ugovaranja termina sastanaka na kojima bi se pokušalo sporazumno riješiti pitanje prenosa prava vlasništva na nekretninama, prije podnošenja prijedloga za  eksproprijaciju.

Brojevi telefona :

- 033/75 17 64 (Sarajevo)
- 032/44 96 58 (Zenica)
- 032/44 96 95 (Zenica)


 Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama, na web-stranici JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, na adresi: http://www.elektroprivreda.ba/stranica/hidroelektrana-vranduk i web-stranici Općine Zenica, te na oglasnoj ploči Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica.