Zakazana Četrdeset treća (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Četrdeset treća (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 06.12.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu Skupštine Društva je donošenje Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u TTU energetik d.o.o. Tuzla, donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva-rudnike uglja i upoznavanje za Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2016. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.
Detaljnije informacije o sazivanju Četrdeset treće Skupštine JP Elektroprivreda BiH  dostupne su na web stranici http://www.elektroprivreda.ba/stranica/obavjestenja