N

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva čini sedam (7) članova, koje Skupština Društva imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH. Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju jednom mjesečno. 

Na Trideset i devetoj (vanrednoj) Skupštini Društva, održanoj 20. aprila 2016. godine, imenovani su članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, na vremenski period do isteka četverogodišnjeg mandata Nadzornog odbora koji je započeo 26.08.2015. godine.