Aktuelnosti

18. mart 2022.
Plaćanje računa: Važno obavještenje o promjeni transakcijskih brojeva
JP Elektroprivreda BiH obavještava kupce da su, u okviru digitalne transformacije i modernizacije naplate, promijenjeni brojevi računa za plaćanje električne energije u "Elektrodistribuciji" Bihać, "Elektroditribuciji" Mostar, "Elektrodistribuciji" Tuzla te "Elektrodistribuciji" Zenica.
10. mart 2022.
Predstavnički dom odobrio nastavak rada blokova 4 i 5
Predstavnički dom Parlamenta Federacija BiH, na prijedlog Vlade FBiH, odobrio je na vanrednoj sjednici održanoj 9.marta 2022. godine u Sarajevu, nastavak rada blokova 4 i 5 u termoelektranama Tuzla i Kakanj.
10. mart 2022.
EPBiH i NLB banka: Platite račun za električnu energiju bez reda i naknade
JP Elektroprivreda BiH u saradnji sa NLB Bankom, omogućila je plaćanje računa za električnu energiju putem usluge PLAĆANJE RAČUNA koja podrazumijeva brže i jednostavnije plaćanje računa, bez bespotrebnog čekanja i bez naknade.
04. mart 2022.
Javni poziv za prodaju projekata obnovljivih izvora energije
JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovina d.d. - Sarajevo objavilo je poziv zainteresiranim stranama za iskazivanje interesa za prodaju projekata obnovljivih izvora energije (OIE) i privrednih društava vlasnika projekata obnovljivih izvora energije.
25. februar 2022.
Produženje rada blokova za očuvanje energetske neovisnoti I integriteta sistema
U novonastalim okolnostima koje su dovele do ozbiljnih energetskih poremećaja u Evropi i svijetu i povećane potražnje energenata, produženjem rada blokova 4 u TE „Tuzla“ i 5 u TE „Kakanj“ Elektroprivredni BiH biće omogućen nastavak proizvodnje iz ovih postrojenja i obezbjeđenje dovoljnih količina električne energije za zadovoljenje potreba svojih kupaca, očuvanje stabilnosti elektroenergetskog sistema BiH i energetske neovisnosti.
25. februar 2022.
Vlada FBiH predlaže Parlamentu FBiH produženje rada blokova 4 i 5
Vlada FBiH je na sjednici održanoj 24. februara u Sarajevu, prihvatila informaciju Federalnog ministartsva energije, rudarstva i industrije i predložila Parlamentu FBiH usvajanje zaključka kojim će biti produžen rad blokova 4 u TE „Tuzla“ i 5 u TE „Kakanj“, što će Elektroprivredi BiH omogućiti nastavak proizvodnje električne energije iz ovih blokova.
18. februar 2022.
ArcelorMittal nije prihvatio nijednu ponudu EPBiH
JP Elektroprivreda BiH je kupcu ArcelorMittal Zenica, na njegove zahtjeve, dostavila ponude za snabdijevanje električnom energijom za 2022. godinu u junu i oktobru 2021. godine, u skladu sa aktuelnim tržišnim uslovima.
18. februar 2022.
Uspješna saradnja JP Elektroprivreda BiH i JP Autoceste FBiH – prva DC punionica za električna vozila na Koridoru VC
JP Elektroprivreda BiH pustila je u rad DC punionicu za električna vozila na Autocesti A1, dionica Mostar – Sarajevo, odmorište Lepenica (lijeva strana), prvu takve vrste u Bosni i Hercegovini koja je izgrađena na lokaciji autoceste na koridoru VC.
16. februar 2022.
BPK Goražde potencijal za EEO iz obnovljivih izvora
Admir Andelija, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, upoznali su premijerku Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aidu Obuća sa razvojnim projektima kompanije koji su odlukama Vlade FBiH proglašeni javnim interesom, a JP Elektroprivreda BiH nosiocem aktivnosti na njihovoj realizaciji.
01. februar 2022.
Tržišno snabdijevanje u 2022.godini - ugovaranja
Svim kupcima koji su sa JP Elektroprivreda BiH potpisali Ugovor o tržišnom snabdijevanju ili su prihvatili ili zahtijevali ponudu za tržišno snabdijevanje do 31.12.2021. godine, električna energija će se za period 01.01.-06.01.2022. godine, obračunavati po tržišnim cijenama, odnosno cijenama koje se vrijedile u trenutku obrade zahtjeva za dostavu ponude.