Aktuelnosti

01. mart 2024.
Potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji na naplati RTV takse
Dr.sci. Sanel Buljubašić i dr.sci. Nevad Ikanović, vršioci dužnosti generalnog direktora i izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu JP Elektroprivreda BiH i generalni direktori Radio televizije BiH i Radio televizije Federacije BiH, Belmin Karamehmedović i Džemal Šabić, potpisali su Ugovor o poslovnoj saradnji na naplati RTV takse, koji stupa na snagu 01.03.2024. godine.
28. februar 2024.
Vlada FBiH: Odluka o prihvatanju zaduženja za realizaciju Projekta vjetroelektrana Vlašić upućena Parlamentu FBiH na usvajanje
Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za realizaciju Projekta vjetroelektrana Vlašić u iznosu do 36.000.000 eura, te je uputila Parlamentu FBiH na usvajanje. Predloženom odlukom predviđeno je da se sredstva ovog zajma koriste za finansiranje izgradnje vjetroelektrane do 50 MW na visoravni Vlašić u Srednjobosanskom kantonu, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.
23. februar 2024.
Imenovani članovi Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
Sedamdeset deveta (vanredna) Skupština JP Elektroprivrda BiH d.d. - Sarajevo, održana 23. februara 2024. godine, u Sarajevu, donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora, ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani, zaključno sa 24.02.2024. godine i donijela Odluku o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala, počev od 25.02.2024. godine.
29. januar 2024.
Potpisan Ugovor o isporuci uglja iz RMU „Banovići“
Sanel Buljubašić, v.d. generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH, Fahrudin Tanović, v.d. izvršnog direktora za proizvodnju i v.d. direktora RMU „Banovići“ Rasim Dostović, potpisali su Ugovor o isporuci uglja iz Rudnika „Banovići“ u 2024.godini.
24. januar 2024.
Od rukovodstva zeničkog rudnika zatražen program budućeg poslovanja
Na sastanku Uprave JP Elektroprivreda BiH s direktorom i tehničkim direktorom RMU "Zenica", od rukovodstva rudnika je zatraženo da s ciljem prevazilaženja izuzetno teškog stanja, do 29. januara 2024. godine, pripremi program i viziju budućeg poslovanja rudnika s posebnim osvrtom na naredna tri mjeseca, koji bi podrazumijevao povećanje proizvodnje i omogućavanje ekonomski stabilnog poslovanja.
08. januar 2024.
EPBiH poziva javne emitere na usaglašavanje stavove i nastavak saradnje na naplati RTV takse
JP Elektroprivreda BiH svjesna važnosti javnih RTV servisa na raspolaganju je rukovodstvima javnih servisa u Bosni i Hercegovini, iskazujući spremnosti da nastavi poslovnu saradnju i ispunjavanje obaveza na prikupljanju RTV takse kroz ugovorni odnos uz poštivanje zakonskih odredbi.
27. decembar 2023.
Predstavnici EPBiH i USAID EPA o uspostavi berze električne energije u BiH
Nevad Ikanović, v.d. izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu JP Elektrorpivreda BiH sa saradnicima, razgovarao je s direktorom USAID-ovog projekta Asistencija energetskom sektoru (USAID EPA), Makom Kamenicom i članovima projekta o važnosti što skorije uspostave berze električne energije u Bosni i Hercegovini.
22. decembar 2023.
21.decembar - Dan rudara:Potpisan novi Kolektivni ugovor u oblasti rudarstva
Premijer FBiH Nermin Nikšić, ministar industrije, energije i rudarstva Vedran Lakić i dr.sci. Sanel Buljubašić, v.d. generalnog direktora JP Elektrorpivreda BiH, prisustvovali su centralnoj manifestaciji povodom 21.decembra – Dana rudara, održanoj u Rudniku „Mramor“ koji posluje u sastavu RU „Kreka“ u Tuzli.
19. decembar 2023.
Održana Skupština ASCI i mini simpozij „Sustainable Combustion – Sarajevo 2023“
Elektroprivreda BiH je, 15.12.2023. godine, u Direkciji Društva, ugostila godišnju Skupštinu “Jadranske Sekcije Instituta za Sagorijevanje” (ASCI - Adria Section Combustion Institute). ASCI je regionalni ogranak Internacionalnog instituta za sagorijevanje.
18. decembar 2023.
Bosansko-podrinjski kanton prva regija u BiH s kompletnom 20 kV naponskom mrežom
U Goraždu je u prisustvu predstavnika JP Elektroprivreda BiH i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ozvaničen završetak projekta prelaska elektrodistributivne mreže na području kantona na 20 kV naponski nivo.