Aktuelnosti

26. januar 2022.
Poziv kupcima sa kojima su potpisani ugovori o snabdijevanju za 2022.
Dopuna Zakona o električnoj energiji u FBiH i Odluka Vlade FBiH od 07.01.2022.godine, odnose se izričito na ograničenje cijena električne energije za kupce u okviru tržišnog snabdijevanja. Dopunom Zakona nisu obuhvaćene druge zakonske odredbe i obaveze koje iz njega proističu, a time ni obaveza kupaca za upućivanje zahtjeva za dostavu ponude za snabdijevanje.
13. januar 2022.
EPBiH zainteresovana za kupovinu Hidroelektrana na Trebišnjici
Uvažavajući inicijativu premijera Federacije BiH Fadila Novalića i postupajući po istoj, JP Elektroprivreda BiH iskazuje zainteresovanost i spremnost za kupovinu akcija preduzeća Hidroelektrane na Trebišnjici iz sastava mješovitog holdinga Elektroprivreda RS, koji je vlasnik 65 posto dionica preduzeća.
31. decembar 2021.
Parlament FBiH usvojio dopunjenu verziju Zakona o električnoj energiji
Na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH održanoj 30.decembra 2021. godine u Sarajevu, usvojen je prijedlog Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji kojim je ograničeno povećanje cijene električne energije na 20 procenata.
30. decembar 2021.
Usvojen Revidovani plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo
Sedamdeset i prva (vanredna) Skupština Društva održana 30. decembra 2021. godine u Sarajevu donijela je Revidovani plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH za period od 2021.-2023.godina.
30. decembar 2021.
Svjesno uništavanje JP Elektroprivreda BiH!
Ukoliko dopuna Zakona o električnoj energiji u FBiH usvojena u Domu naroda FBiH uz uložene amandmane, u istom tekstu bude odobrena i u Predstavničkom domu FBiH, amandmani će biti u potpunosti neprovodivi i neće voditi rješenju problema zbog pravnih nejasnoća koje sadrže
27. decembar 2021.
Posjeta gradonačelnika i Uprave Grada Tuzla EPBiH
Izgradnja fotonaponske elektrane Divkovići 1 i 2 ukupne snage 56 MW, projekta JP Elektroprivreda BiH planiranog na lokaciji deponije šljake i pepela TE Tuzla, bila je glavna tema razgovora generalnog direktora Admira Andelije, izvršnog direktora Senada Salkića, direktora TE „Tuzla“ Izeta Džananovića i v.d. direktora RU „Kreka“ Hasana Blekovića sa Jasminom Imamovićem, gradonačelnikom Tuzle i članovima gradske Uprave.
15. decembar 2021.
Na radnom zadatku smrtno stradao uposlenik JP Elektroprivreda BiH
Nezir Kaimović, elektromonter JP Elektroprivreda BiH - Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, tragično je stradao 14.12.2021.godine prilikom obavljanja radova na uklanjanju kvara na 10 kV dalekovodu Kruščica-Ilidža, lokalitet izvorište Ilidža općina Vitez.
13. decembar 2021.
Snježne padavine i vjetar uzrokovali probleme u snabdijevanju električnom energijom
Intenzivne snježne padavine praćene jačim vjetrom prouzrokovale su tokom vikenda kvarove na nadzemnoj visokonaponskoj i niskonaponskoj mreži na području Tuzlanskog kantona.
09. decembar 2021.
Pilot projekat energetske biomase vrbe predstavljen u Vladi ZE DO kantona
Vlada Zeničko-dobjskog kantona iskazala je podršku pilot projektu uspostave eksperimentalnih zasada brzorastuće energetske biomase vrbe u rudnicima Koncerna EPBiH, od koji su tri na području Zeničko-dobojskog kantona.
02. decembar 2021.
Potpisan sporazum o zahtjevima Sindikata radnika rudnika u FBiH
JP Elektroprivreda BiH, rudnici uglja u sastavu Koncerna EPBiH i Samostalni sindikat radnika rudnika u Federaciji BiH zaključili su 01.12.2021.godine, Sporazum kojim su okončani protesti rudara rudnika uglja u sastavu Koncerna EPBiH započeti 23.11.2021.godine. Sporazum su potpisali Admir Andelija, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, direktori rudnika u sastavu Koncerna EPBiH i Sinan Husić predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH.