Aktuelnosti

27. april 2023.
Sistem za proizvodnju toplinske energije s Bloka 6 TE ¨Tuzla¨ u testnoj fazi
Sistem za proizvodnju toplinske energije s Bloka 6 TE „Tuzla“ za daljinsko grijanje Tuzle i Lukavca, od 25.aprila 2023. godine je u testnoj fazi. Realizacijom ovog projekta stvorene su pretpostavke za proširenje toplifikacijskih mreža u gradovima Tuzla i Lukavac i priključenje toplifikacijske mreže grada Živinice na TE „Tuzla“.
27. april 2023.
Energetski samit 2023 – predstavljen Integrisani energetski i klimatski plan BiH
U okviru prvog panela Energetskog samita u BiH 2023 posvećenog temi „Energetski sektor u BiH-Između energetske tranzicije i krize?“ predstavljen je Integrisani energetski i klimatski plan BiH do 2030.godine (NECP), koji definiše ciljeve za povećanje mjera energijske efikasnosti, povećanja udjela obnovljivih izvora energije i smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2030. godine, i potrebne politike i mjere za njihovo ostvarivanje do postizanja karbonske neutralnosti 2050.godine.
07. april 2023.
Urbanističke dozvole za FNE „Gračanica 1 i 2“
Elektroprivreda BiH dobila je od Vlade Srednjobosanskog kantona urbanističke dozvole za izgradnju fotonaponskih elektrana „Gračanica 1 i 2“ .
03. april 2023.
Ugovor o finansiranju projekta Vjetroelektrane “Vlašić”
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, utvrdilo je Prijedlog ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, projekat VE „Vlašić“, s Osnovama za zaključivanje ugovora, saopštila je Služba za informisanje Vijeća ministara BiH.
24. mart 2023.
HE Kovanići - elektroenergetski objekt od javnog interesa FBiH
Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstvo energije, rudarstva i industrije, dopunila Odluku o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u FBiH, a u koju je dodan i projekt HE „Kovanići“ na rijeci Bosni snage 12,2 MW, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.
21. mart 2023.
EPBiH izdate licence za proizvodnju električne energije na 15 godina
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, izdala je JP Elektroprivreda BiH dozvolu za rad- licence za proizvodnju električne energije na period od 1.januara 2023. do 31.decembra 2038.godine, čime su JP Elektroprivreda BiH, prvi put u oblasti proizvodnje električne energije, dodijeljene licence na vremenski period od 15 godina
16. februar 2023.
EPBiH nije donijela odluku o stečaju rudnika Kreka i Zenica
Rukovodstvo Sindikata radnika rudnika FBiH obmanulo je bh. javnost plasiranjem netačnih informacija o navodnoj odluci Elektroprivrede BiH o stečaju u rudnicima uglja „Kreka“ i „Zenica“, izazvalo zabrinutost i uznemirenost rudara, njihovih porodica i drugih građana. Elektroprivreda BiH nije donijeta odluku o stečaju, niti za istu ima ovlaštenja zasnovana na Zakonu
30. januar 2023.
Javni poziv za prodaju ili zakup nekretnina i zemljišta za izgradnju FNE
Javno preduzeće Elektroprivreda BiH uputilo je poziv jedinicama lokalne samouprave i pravnim i fizičkim licima za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnine –zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana.
27. januar 2023.
Poništeno Rješenje Vijeća za državnu pomoć o nezakonitosti garancije za kredit za izgradnju Bloka 7
Sud BiH poništio je Rješenje Vijeća za državnu pomoć BiH kojim je utvrđeno da državna pomoć u obliku garancije JP Elektroprivreda BiH za kreditno zaduženje za izgradnju Bloka 7 u TE „Tuzla“, nije u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u BiH.
19. januar 2023.
Plaćanje računa: Važno obavještenje o obustavi plaćanja putem OPA mobilne aplikacije
JP Elektroprivreda BiH obavještava kupce da od 17.02.2023. godine neće biti u mogućnosti plaćati račune za električnu energiju putem OPA mobilne aplikacije. Naime, odlukom vlasnika OPA aplikacije, kompanije ESP BH d.o.o., ista više neće biti u funkciji.