Aktuelnosti

26. mart 2020.
167 radnika radi 14 dana u dvije smjene bez napuštanja proizvodnih objekata
S ciljem obezbjeđenja stabilnosti energetskog sistema, kontinuiteta u proizvodnji električne i toplotne energije i urednog snabdijevanja kupaca, 167 radnika Elektroprivrede BiH rade 14 dana u dvije smjene bez napuštanja proizvodnih objekata. U pogonu su dva bloka u TE Tuzla i jedan blok u TE Kakanj, što zadovoljava potrebe Federacije BiH za električnom energijom i toplotnom energijom za grijanje Tuzle, Lukavca i Kaknja. Svih 11 agregata hidroelektrana na Neretvi je raspoloživo i u pogonu su u skladu sa potrebama za električnom energijom.
23. mart 2020.
EPBiH: Rad u vanrednim okolnostima
Elektroprivreda BiH je prilagodila svoje poslovanje novonastaloj situaciji i djeluje u skladu s preporukama nadležnih organa.
20. mart 2020.
EPBiH:Provedba preporuka i očuvanje stabilnosti sistema
Elektroprivreda BIH ulaže maksimalne napore da svoje aktivnosti uskladi s preporukama nadležnih organa u FBIH i kantonima a da pri tome ne ugrozi stabilnost elektroenergetskog sistema i snabdijevanje naših kupaca električnom energijom.
18. mart 2020.
EPBiH: Snabdijevanje kupaca električnom energijom stabilno
Elektroprivreda BiH prilagodila je svoje poslovanje aktuelnoj situaciji i djeluje u skladu sa preporukama nadležnih organa.
13. mart 2020.
U vezi s epidemiološkom situacijom EPBiH poduzima preventivne mjere za zaštitu zdravlja kupaca
S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i našoj zemlji te upozoravajuće informacije iz federalnih i kantonalnih kriznih štabova za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom, Elektroprivreda BiH je naložila urgentno poduzimanje preventivnih mjera s ciljem zaštite zdravlja svojih kupaca. U tom smislu, pojačana je dezinfekcija i higijenska kontrola u svim objektima EPBiH, a posebno na naplatnim mjestima.
03. mart 2020.
Objavljeni javni konkursi za Upravu i Odbor za reviziju
Konkursi su objavljeni 03.03.2020.godine, na web portalu Društva.
03. mart 2020.
Imenovana nova Uprava JP Elektroprivreda BiH
Na osnovu prethodne saglasnosti Vlade FBiH, Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donio je odluku o razrješenju članove Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zbog isteka mandata, te donio odluku o imenovanju novih članova Uprave, na period 90 dana, odnosno, do okončanja konkursne procedure.
07. februar 2020.
Uskoro početak radova na iskopima za temelje vjetroagregata na platou Podveležja
U Direkciji JP Elektroprivreda BiH, održan je sastanak Stručnog tima za realizaciju projekta Vjetroelektrana ¨Podveležje – Lot 1¨ sa predstavnicima Izvođača radova na projektu VE ¨Podveležje¨ (LOT 1 – izgradnja vjetroturbina).
04. februar 2020.
Imenovani članovi Nadzornog odobora ispred državnog kapitala
Na Šezdeset prvoj (vanrednoj) Skupštini je usvojena Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.
15. januar 2020.
Predstavnički dom Parlamenta FBiH razmatrao provođenje evropskih direktiva
Na tematskog sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji je raspravljao o temi „Ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice – status implementacije u FBiH “, dr.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije istakao je da Elektroprivreda BiH posjeduje svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju Bloka 7 u TE „Tuzla“, da je provela sve propisane procedure, te da je sve urađeno po važećim zakonima. Rekao je da u garanciji, koju je za realizaciju projekta dala vlada FBiH, nema elemenata nedozvoljene državne pomoći.