Aktuelnosti

30. decembar 2021.
Svjesno uništavanje JP Elektroprivreda BiH!
Ukoliko dopuna Zakona o električnoj energiji u FBiH usvojena u Domu naroda FBiH uz uložene amandmane, u istom tekstu bude odobrena i u Predstavničkom domu FBiH, amandmani će biti u potpunosti neprovodivi i neće voditi rješenju problema zbog pravnih nejasnoća koje sadrže
27. decembar 2021.
Posjeta gradonačelnika i Uprave Grada Tuzla EPBiH
Izgradnja fotonaponske elektrane Divkovići 1 i 2 ukupne snage 56 MW, projekta JP Elektroprivreda BiH planiranog na lokaciji deponije šljake i pepela TE Tuzla, bila je glavna tema razgovora generalnog direktora Admira Andelije, izvršnog direktora Senada Salkića, direktora TE „Tuzla“ Izeta Džananovića i v.d. direktora RU „Kreka“ Hasana Blekovića sa Jasminom Imamovićem, gradonačelnikom Tuzle i članovima gradske Uprave.
15. decembar 2021.
Na radnom zadatku smrtno stradao uposlenik JP Elektroprivreda BiH
Nezir Kaimović, elektromonter JP Elektroprivreda BiH - Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, tragično je stradao 14.12.2021.godine prilikom obavljanja radova na uklanjanju kvara na 10 kV dalekovodu Kruščica-Ilidža, lokalitet izvorište Ilidža općina Vitez.
13. decembar 2021.
Snježne padavine i vjetar uzrokovali probleme u snabdijevanju električnom energijom
Intenzivne snježne padavine praćene jačim vjetrom prouzrokovale su tokom vikenda kvarove na nadzemnoj visokonaponskoj i niskonaponskoj mreži na području Tuzlanskog kantona.
09. decembar 2021.
Pilot projekat energetske biomase vrbe predstavljen u Vladi ZE DO kantona
Vlada Zeničko-dobjskog kantona iskazala je podršku pilot projektu uspostave eksperimentalnih zasada brzorastuće energetske biomase vrbe u rudnicima Koncerna EPBiH, od koji su tri na području Zeničko-dobojskog kantona.
02. decembar 2021.
Potpisan sporazum o zahtjevima Sindikata radnika rudnika u FBiH
JP Elektroprivreda BiH, rudnici uglja u sastavu Koncerna EPBiH i Samostalni sindikat radnika rudnika u Federaciji BiH zaključili su 01.12.2021.godine, Sporazum kojim su okončani protesti rudara rudnika uglja u sastavu Koncerna EPBiH započeti 23.11.2021.godine. Sporazum su potpisali Admir Andelija, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, direktori rudnika u sastavu Koncerna EPBiH i Sinan Husić predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH.
25. novembar 2021.
Ugrožena proizvodnja u TE "Tuzla"
Depoi Termoelektrane u Tuzli su bez zaliha uglja i dalja proizvodnja električne i toplotne energije ozbiljno je ugrožena zbog aktuelnih dešavanja u rudnicima Koncerna i upitne isporuke iz RU "Kreka".
19. novembar 2021.
Podrška Vlade TK zasadima energetske biomase u rudnicima
Predstavnici Sektora za strateški razvoj JP Elektroprivreda BiH prezentovali su u Vladi Tuzlanskog kantona, projekat eksperimentalni zasadi energetske brzorastuće biomase vrbe na u rudnicima Kreka, Đurđevik i Breza. Upotrebom biomase u termoelektranama smanjiće se potrošnja uglja a time i emisije C02 što će omogućiti funkcionisanje i rad pogona termoelektrana u narednom periodu koji predviđa plaćanje nadoknada za emisije CO2.
10. novembar 2021.
Hidroelektrane na Neretvi spriječile plavljenje Mostara
Zahvaljujući prihvatanju aktuelnog velikog vala rijeke Neretve od strane akumulacije HE Jablanica, koji je prema karakteristikama najbliži tipskom stogodišnjem valu, spriječeno je plavljenje Mostara jer je protok Neretve kroz grad ostao unutar granica sigurnim po nizvodno stanovništvo.
08. novembar 2021.
Uspostavljeno snabdijevanje električnom energijom u svim dijelovima Sarajeva