Aktuelnosti

10. august 2021.
EPBiH Zlatni sponzor ženske odbojkaške reprezentacije BiH
Elektroprivreda BiH zlatni je sponzor ženske seniorske odbojkaške reprezentacije BiH koja je prvi put ostvarila plasman na Evropsko prvenstvo u odbojci za žene – EuroVolley 2021. Ugovor o sponzorstvu u vrijednosti 50.000 KM, potpisali su Admir Andelija, generalni direktor i Muhamed Kozadra, izvršni direktor za ekonomske poslove u ime Elektroprivrede BiH i Alija Fatić, predsjednik Odbojkaškog saveza BiH.
30. juli 2021.
Sedamdeseta Skupština Društva usvojila izvještaje o poslovanju JP Elektroprivreda BiH za 2019. i 2020.
Sedamdeseta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo održana 30. jula 2021. godine, u Sarajevu, usvojila je Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2019. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
27. juli 2021.
Dogovorene zajedničke aktivnosti za početak izgradnje malih hidroelektrana na Neretvici
„Izgradnja malih hidroelektrana na Neretvici je interes općine Konjic i izražavamo bezrezervno opredjeljenje za realizaciju ovog projekta u skladu sa Ugovorom o koncesiji, drugim ugovorima i svim preuzetim obavezama“, kazao je Osman Ćatić, načelnik općine tokom razgovora sa dr. sci. Senadom Salkićem, izvršnim direktorom za kapitalne investicije Elektroprivrede BiH, ukazujući da sprečavanje i obustava izgradnje neminovno vodi do tužbe od strane investitora Elektroprivrede BiH za zaštitu prava i obeštećenja, što bi za općinu Konjic značilo značajno finansijsko opterećenje.
14. juli 2021.
Moderni sistemi daljinskog grijanja za efikasnije korištenje toplinske energije
U Direkciji JP Elektroprivreda BiH, 12.jula 2021. održana je ekspertna radionica o temi “Poboljšanje performansi sistema daljinskog grijanja u Evropi“ koju je organizovao Sektor za strateški razvoj JP Elektroprivreda BiH, u okviru Horizont 2020 projekta UPGRADE DH podržanog od Evropske Komisije.
12. juli 2021.
Javni poziv za iskazivanje javnog interesa za izgradnju fotonaponskih elektrana
Javno preduzeće Elektroprivreda BiH uputilo je poziv jedinicama lokalne samouprave i pravnim i fizičkim licima za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnine –zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana.
12. juli 2021.
Nakon oštećenja na Bloku 7, situacija u TE "Kakanj" pod kontrolom
U subotu, 10.07.2021. godine, oko 20 sati, na Bloku 7 u TE "Kakanj" došlo je od oštećenja cijevi međupregrijane pare, usljed čega se iznad postrojenja podigla veća količina prašine, što se u kraćem vremenskom periodu manifestovalo u vidu gustog crnog oblaka dima.
09. juli 2021.
Zakazana 70. Skupština Društva
Sedamdeseta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo biće održana 30. jula 2021. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.
07. juli 2021.
Ekspertna radionica o sistemima daljinskog grijanja
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, kao konzorcijalni partner na projektu Horizon 2020 Upgrade DH, posredstvom Sektora za strateški razvoj organizuje ekspertnu radionicu o sistemima daljinskog grijanja.
16. juni 2021.
EPBiH - Uplaćeno 8,9 miliona KM za penzionisanje 202 radnika rudnika
JP Elektroprivreda BiH je ispunjavajući obaveze iz člana 2. Sporazuma o nastavku restrukturiranja rudnika Koncerna EPBiH, potpisanog sa Sindikatom radnika rudnika FBiH 19.05.2021.godine, i ugovora zaključenih sa rudnicima Kreka, Kakanj, Breza, Zenica, Đurđevik i Abid Lolić, uplatila 8,9 miliona KM za isplatu doprinosa i otpremnina za 202 uposlenika rudnika, koji su zaključno sa 31.05.2021.godine, stekli uslove za penzionisanje.
01. juni 2021.
EPBiH - 255 miliona KM za nova ulaganja, penzionisanje i zbrinjavanje viška radnika u rudnicima
JP Elektroprivreda BiH je na osnovu odluka organa Društva, obezbijedila 125 miliona KM za zbrinjavanje viška uposlenih i izmirivanje obaveza za penzionisanje radnika u rudnicima Kreka, Đurđevik, Breza, Kakanj, Zenica i Abid Lolić i 130 miliona KM za nastavak investicionih ulaganja, čime su ispunjene obaveze JP Elektroprivreda BiH iz Sporazuma od 19.maja 2021.godine, potpisanog između JP Elektroprivreda BiH i Sindikata radnika rudnika u FBiH o nastavku restrukturiranja rudnika, koje su se odnosile na osiguranje finansijskih sredstava.