Aktuelnosti

13. juni 2019.
EPBiH partner Sajma privrede u Tešnju
Kao jedan od glavnih partnera, JP Elektroprivreda BiH učestvuje na 15. Međunarodnom sajmu privrede u Tešnju, koji se održava od 13. do 16. juna ove godine.
13. juni 2019.
Drugog dana Konferencije Energa o Bloku 7 i konkurentnosti JP EPBiH
Izgradnja Bloka 7 TE ¨Tuzla¨ osiguraće dugoročno zadovoljenje vlastitih potreba za električnom energijom, pokrivanja budućeg deficita koji će nastati usljed gašenja postojećih termoblokova, te osigurati poziciju Federacije Bosne i Hercegovine na unutarnjem i regionalnom tržištu električne energije, istakao je dr.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, tokom predstavljanja Bloka 7 na Međunarodnoj konferenciji Energa, pratećem stručnom sadržaju Sajma energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije,koji je održan u Sarajevu.
12. juni 2019.
Visoki predstavnik Inzko i ministar Šarović posjetili sajamski prostor EPBiH
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Inzko i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, posjetili su sajamski prostor JP Elektroprivrdea BiH na devetom Međunarodnom sajmu energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije – „Energa 2019“, u Sarajevu.
26. april 2019.
Dijalogom do bolje saradnje sa kupcima
S ciljem adekvatnog informisanja poslodavaca o snabdijevanju električnom energijom na otvorenom tržištu, predstavnici Sektora za snabdijevanje u saradnji sa Udruženjem poslodavaca Federacije BiH organzovali su u Zenici, Goraždu, Tuzli, Travniku, Bihaću, Jablanici i Sarajevu, sedam edukacija konsultativnog karaktera.
19. april 2019.
Peti Energetski samit održan je u znaku tranzicije energetskog sektora
Ključna tema 5. Energetskog samita, koji je održan u Neumu od 16. do 18. aprila ove godine, bila je Energetska tranzicija Bosne i Hercegovine. U praksi energetska tranzicija predstavlja prelazak na nove sisteme koji podrazumijevaju povećan udio obnovljivih izvora energije, veće uštede energije i aktivniju ulogu potrošača.
15. april 2019.
Sastanak konzorcijalnih partnera Horizont 2020 Projekta UPGRADE DH
U organizaciji EPBiH, u Sarajevu i Tuzli je od 10.-12. aprila 2019.godine, održan drugi projektni sastanak konzorcijalnih partnera Horizont 2020 Projekta UPGRADE DH, finansiranog od Evropske Komisije, u kojem učestvuje i EPBiH.
11. april 2019.
Forms
02. april 2019.
Dom naroda odobrio kreditno zaduženje za početak izgradnje zamjenskog Bloka 7
Dom naroda FBiH na sjednici održanoj 1.aprila 2019. godine u Sarajevu potvrdio je Odluka Predstavničkog doma FBiH od 7.marta 2019. godine o izdavanju garancije FBiH u korist Izvozno-uvozne banke Kine (The Export-Import Bank of China-CEXIM) za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo.
29. mart 2019.
Promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova
Prelaskom na ljetno računanje vremena, u nedelju 31. marta 2019. godine, nastupiće i promjena u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova u obračunu potrošenje električne energije.
21. mart 2019.
Informacija za kupce električne energije
Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknada za podsticanje i jediničnog iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu („Sl. novine F BIH“, broj: 16/19 od 15.03.2019. godine).