Obavještenja

28. juni 2013.
Objava Izvještaja o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta – donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2012. godinu
Dana 28.06.2013. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i „Dnevni avaz“ je, u skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine FBiH broj 37/09), objavljen Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta – donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2012. godinu.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
05. juni 2013.
Sazivanje Dvadeset i osme Skupštine Društva
Dvadeset i osma Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 26.06.2013. godine u Sarajevu, u prostorijama Energoinvest d.d. Sarajevo, ulica Hamdije Ćemerlića 2., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Dvadeset i osme Skupštine Društva
Materijali za Dvadeset i osmu Skupštinu Društva
Prijava za učešće u radu i odlučivanju Dvadeset i osme Skupštine Društva
Punomoć za zastupanje dioničara u radu i odlučivanju Dvadeset i osme Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta