Obavještenja

06. juni 2014.
Obavijest dioničarima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo o emisiji dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu uz pravo preče kupnje
Obavijest dioničarima o emisiji dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu uz pravo preče kupnje
30. maj 2014.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
Trideset i prva Skupština Društva, održana 29.05.2014. godine, donijela je Odluku o povećanju kapitala emisijom dionica i Odluku o emisiji dionica zatvorenom ponudom.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
07. februar 2014.
Sazivanje Tridesete Skupštine Društva
Trideseta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati 27.02.2014. godine u Sarajevu, u prostorijama "Energoinvest" d.d. - Sarajevo, ul. Hamdije Ćemerlića 2., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Tridesete Skupštine Društva
Materijali za Tridesetu Skupštinu Društva
Prijava za učešće u radu i odlučivanju Tridesete Skupštine Društva
Punomoć za zastupanje dioničara
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
12. novembar 2013.
Objava Izvještaja o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
Promjena revizora
05. septembar 2013.
Sazivanje Dvadeset i devete Skupštine Društva
Dvadeset i deveta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 26.09.2013. godine u Sarajevu, u prostorijama Energoinvest d.d. Sarajevo, ulica Hamdije Ćemerlića 2., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Dvadeset i devete Skupštine Društva
Materijal za Dvadeset i devetu Skupštinu Društva
Prijava za učešće u radu i odlučivanju Dvadeset i devete Skupštine Društva
Punomoć za zastupanje dioničara u radu i odlučivanju Dvadeset i devete Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko polovanje emitenta
02. juli 2013.
Obavijest dioničarima o isplati dividende
Obavijest dioničarima o isplati dividende
28. juni 2013.
Objava Izvještaja o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta – donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2012. godinu
Dana 28.06.2013. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i „Dnevni avaz“ je, u skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine FBiH broj 37/09), objavljen Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta – donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2012. godinu.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
05. juni 2013.
Sazivanje Dvadeset i osme Skupštine Društva
Dvadeset i osma Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 26.06.2013. godine u Sarajevu, u prostorijama Energoinvest d.d. Sarajevo, ulica Hamdije Ćemerlića 2., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Dvadeset i osme Skupštine Društva
Materijali za Dvadeset i osmu Skupštinu Društva
Prijava za učešće u radu i odlučivanju Dvadeset i osme Skupštine Društva
Punomoć za zastupanje dioničara u radu i odlučivanju Dvadeset i osme Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta