Obavještenja

23. juni 2017.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2016. godini
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2016. godini
01. juni 2017.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Četrdeset i šeste (redovne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
04. april 2017.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Četrdeset i pete (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
03. april 2017.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i pete Skupštine Društva
Četrdeset i peta (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 18.04.2017. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i pete Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Četrdeset i pete Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 2. Donošenje odluka o odobravanju statuta zavisnih društava
tačka 2.a) Donošenje odluke o odobravanju statuta zavisnih društva-rudnika uglja
Statut RMU Kakanj
Statut Rudnika uglja Gračanica
Statut RMU Abid Lolić
Statut Rudnici Kreka
Statut RMU Đurđevik
Statut RMU Zenica
Statut RMU Breza
tačka 2. b) Donošenje odluke o odobravanju Statuta Zavisnog društva
Statut Eldis Tehnika
tačka 3. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva-rudnike uglja
tačka 3.a) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Kakanj
tačka 3.b) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici Kreka
tačka 3.c) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Breza
tačka 3. d) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Đurđevik
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Društva
Obrazac punomoći za zastupanje dioničara
21. decembar 2016.
Obavještenje o prijedlogu dioničara za izmjenu dnevnog reda Četrdeset i četvrte (redovne) Skupštine, zakazane za 30.12.2016. godine
Obavještenje o prijedlozima dioničara za izmjenu dnevnog reda Četrdeset i četvrte Skupštine Društva
09. decembar 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o sazivanju Četrdeset i četvrte Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
09. decembar 2016.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i četvrte (redovne) Skupštine Društva
Četrdeset i četvrta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 30.12.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i četvrte Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Četrdeset i četvrte Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela Skupštine
tačka 2. Usvajanje Izvještaja poslovanju za 2015. godinu
tačka 3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini
tačka 4. Donošenje Plana poslovanja za period 2017. - 2019. godina
Prijava za učešće u radu Skupštine Društva
Punomoć za učešće u radu Skupštine Društva
21. novembar 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o sazivanju Četrdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta