Obavještenja

09. august 2019.
Izvještaj o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o sazivanju Pedeset i osme (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događajima koji bitno utiču na finansijsko polsovanje emitenta
01. august 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
31. maj 2019.
Informacija o problematici zakazivanja redovne Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je na 94. sjednici održanoj dana 30.05.2019. godine razmatrao Informaciju Uprave Društva o problematici sazivanja redovne Skupštine Društva, koja bi, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, trebala biti održana do kraja juna 2019. godine. Na sjednici je konstatovano da Nadzorni odbor JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo nije u mogućnosti da sazove redovnu Skupštinu Društva na kojoj bi se razmatrao godišnji izvještaj Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te prijedlog odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2018. godini, iz razloga što nisu započete aktivnosti na reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu, jer nije završen postupak javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja za period 2018 – 2020 godina, pokrenut još u junu 2018. godine. Nadzorni odbor će redovnu Skupštinu Društva sazvati odmah po sticanju uvjeta, tj. po završetku revizije finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu, o čemu će dioničari biti blagovremeno upoznati u skladu sa zakonom i Statutom Društva.
19. mart 2019.
Obavještenje o otkazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zakazane za 20.03.2019. godine
Obavještenje o otkazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zakazane za 20.03.2019. godine
18. mart 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o otkazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva, sazvane za 20.03.2019. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o otkazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
04. mart 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda Bih d.d. - Sarajevo sazvane za 20.03.2019. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta -Odluka o sazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine
04. mart 2019.
Obavještenje o sazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Pedeset i sedma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 20.03.2019. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine
Odluka o sazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji je imenovan
tačka 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, sa biografijom kandidata i pratećim informacijama i dokumentacijom
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju - osnovni elementi
Obrazac punomoć - osnovni elementi
26. februar 2019.
Obavještenje o otkazivanju Pedeset i šeste (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zakazane za 27.02.2019. godine
Obavještenje o otkazivanju Pedeset i šeste (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
25. februar 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o otkazivanju Pedeset i šeste (vanredne) Skupštine Društva, sazvane za 27.02.2019. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o otkazivanju Pedeset i šeste (vanredne) Skupštine Društva