Obavještenja

07. septembar 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Šezdeset i četvrte (vanredne) Skupštine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje
07. septembar 2020.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i četvrte (vanredne) Skupštine Društva
Šezdeset i četvrta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 22.09.2020. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VIII. ovog Obavještenja.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i četvrte (vanredne) Skupštine
Odluka o sazivanju Šezdeset i četvrte (vanredne) Skupštine
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
Izjava o prihvatanju kandidature
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju- osnovni elementi
Obrazac punomoći - osnovni elementi
14. august 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
13. august 2020.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
Šezdeset i treća (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 28.08.2020. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VIII. Obavještenja o sazivanju Skupštine.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
tačka 4. Donošenje Odluke o odobravanju statuta zavisnih društava-rudnika uglja
a) Statut - Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla
b) Statut - Rudnik uglja „Gračanica“ d.o.o.- Gornji Vakuf - Uskoplje
c) Statut - Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj
d) Statut - Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
e) Statut - Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik
f) Statut - Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. - Zenica
g) Statut - Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. - Travnik - Bila
Izjava o prihvatanju kandidature za člana Nadzornog odbora
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva-osnovni elementi
Obrazac punomoći - osnovni elementi
15. juni 2020.
Informacija o problematici zakazivanja redovne Skupštine
Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je na 24. sjednici održanoj dana 11.06.2020. godine razmatrao Informaciju Uprave Društva o problematici sazivanja redovne Skupštine Društva, koja bi, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, trebala biti održana do kraja juna 2020. godine. Na sjednici je konstatovano da Nadzorni odbor JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo nije u mogućnosti da sazove redovnu Skupštinu Društva na kojoj bi se razmatrao godišnji izvještaj Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te prijedlog odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2019. godini, iz razloga što nisu započete aktivnosti na reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu, jer nije okončan postupak imenovanja revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za period 2019. – 2021. godina. Nadzorni odbor će redovnu Skupštinu Društva sazvati odmah po sticanju uvjeta, tj. po završetku revizije finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu, o čemu će dioničari biti blagovremeno upoznati u skladu sa zakonom i Statutom Društva.
08. juni 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - raspodjela dobiti ostvarene u 2018. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
08. juni 2020.
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz dobiti ostvarene u 2018. godini
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz dobiti ostvarene u 2018. godini
07. maj 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanje Šezdeset i druge (redovne) Skupštine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
06. maj 2020.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i druge (redovne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Šezdeset i druga (redovna) Skupština Društva održat će se dana 28.05.2020. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati. Obzirom na Odluku Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije F BiH V broj: 408/2020 od 16.03.2020. godine („Službene novine F BiH“ broj: 21/20), Naredbu Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo broj 08-40-423-21/20 od 29.03.2020. godine o održavanju skupova u zatvorenom prostoru i poduzete preventivne mjere protiv širenja zaraze koronavirusa (COVID 19) u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VIII. Obavještenja.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i druge (redovne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Šezdeset i druge (redovne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2018. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju-prvi dio
tačka 2.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2018. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju-drugi dio
tačka 3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu
tačka 4. Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2020. - 2022. godina
tačka 5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
tačka 7.Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Obarazac prijave za učešće u radu i odlučivanju
Obrazac punomoći
03. mart 2020.
Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ( objavljen u dnevnim novinama "Dnevni avaz" 03.03.2020. godine)
Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo