Obavještenja

06. februar 2015.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Trideset i četvrte Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
06. februar 2015.
Obavještenje o sazivanju Trideset i četvrte Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Trideset i četvrta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 26.02.2015. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Trideset i četvrte Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Trideset i četvrte Skupštine Društva
materijal za tačku 1. dnevnog reda - Prijedlog odluke o izboru radnih tijela
materijal za tačku 2. dnevnog reda - Usvajanje Plana poslovanja za period 2015 - 2017.
materijal za tačku 3. a) dnevnog reda - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Zenica
materijal za tačku 3. b) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RU Kreka
materijal za tačku 3. c) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Kakanj
materijal za tačku 3. d) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Đurđevik
materijal za tačku 3. e) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Breza
materijal za tačku 3. f) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Abid Lolić
aterijal za tačku 3. g) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RU Gračanica
materijal za tačku 4. a) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Zenica
materijal za tačku 4. b) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RU Kreka
materijal za tačku 4. c) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Kakanj
materijal za tačku 4.d) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Đurđevik
materijal za tačku 4. e) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Breza
materijal za tačku 4. f) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Abid Lolić
materijal za tačku 4. g) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RU Gračanica
materijal za tačku 5. Odluka o dokapitalizaciji RMU Zenica
materijal za tačku 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima
Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Društva
Punomoć za zastupanje dioničara
01. juli 2014.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Trideset i treće Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
01. juli 2014.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o raspodjeli dobiti za 2013. godinu
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
30. juni 2014.
Sazivanje Trideset i treće Skupštine Društva
Trideset i treća Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 24.07.2014. godine u Sarajevu, u prostorijama Energoinvest d.d. Sarajevo, ulica Hamdije Ćemerlića 2., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Trideset i treće Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Trideset i treće Skupštine Društva
Materijal za tačku 1. dnevnog reda
Materijal za tačku 2. dnevnog reda
Materijal za tačku 3. dnevnog reda
Prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva
Punomoć za zastupanje dioničara
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Trideset i treće Skupštine
30. juni 2014.
Obavijest dioničarima o isplati dividende za 2013. godinu
Obavijest dioničarima o isplati dividende za 2013. godinu
06. juni 2014.
Obavijest dioničarima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo o emisiji dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu uz pravo preče kupnje
Obavijest dioničarima o emisiji dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu uz pravo preče kupnje
30. maj 2014.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
Trideset i prva Skupština Društva, održana 29.05.2014. godine, donijela je Odluku o povećanju kapitala emisijom dionica i Odluku o emisiji dionica zatvorenom ponudom.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta