Obavještenja

19. oktobar 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o otkazivanju Četrdeset i druge (redovne) Skupštine Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, sazvane za 20.10.2016. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
19. oktobar 2016.
Obavještenje o otkazivanju Četrdeset i druge (redovne) Skupštine Društva, sazvane za 20.10.2016. godine
Obavještenje o otkazivanju Četvrdeset i druge (redovne) Skupštine Društva
28. septembar 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Četrdeset i druge (redovne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
06. septembar 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju 41. Skupštine JP Elektroprivreda BiH
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
01. juli 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - neusvajanje Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje
06. juni 2016.
Obavještenje o sazivanju Četrdesete (redovne) Skupštine Društva
Četrdeseta (redovna) Skupština Društva održat će se dana 29.06.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdesete (redovne) Skupštine
Odluka o sazivanju Četrdesete (redovne) Skupštine Društva i Odluka o dopuni Odluke o sazivanju Četrdesete (redovne) Skupštine Društva
tačka 1 dnevnog reda: Izbor radnih tijela Skupštine Drustva
tačka 2 dnevnog reda: Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2015. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju
tačka 3: Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini
tačka 4: Donošenje odluka o dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva – rudnike uglja
tačka 4.1. dnevnog reda: Donošenje Odluke o dopuni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o. –Travnik – Bila broj: SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016. godine
tačka 4.2. dnevnog reda: Donošenje Odluke o dopuni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, ZD RMU “Zenica” d.o.o. Zenica broj: SD-34769/15-37/5. od 29.12.2015. godine
tačka 5. dnevnog reda: Donošenje Odluke o odobravanju Prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo RMU “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik
Prijava za učešće u radu Skupštine Društva
Punomoć za zastupanje dioničara
03. juni 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - sazivanje Četrdesete (redovne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta -sazivanje Četrdesete (redovne) Skupštine Društva