Obavještenja

19. mart 2019.
Obavještenje o otkazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zakazane za 20.03.2019. godine
Obavještenje o otkazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zakazane za 20.03.2019. godine
18. mart 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o otkazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva, sazvane za 20.03.2019. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o otkazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
04. mart 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda Bih d.d. - Sarajevo sazvane za 20.03.2019. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta -Odluka o sazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine
04. mart 2019.
Obavještenje o sazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Pedeset i sedma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 20.03.2019. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine
Odluka o sazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji je imenovan
tačka 3. Donošenje Odluke izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju - osnovni elementi
Obrazac punomoć - osnovni elementi
26. februar 2019.
Obavještenje o otkazivanju Pedeset i šeste (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zakazane za 27.02.2019. godine
Obavještenje o otkazivanju Pedeset i šeste (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
25. februar 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o otkazivanju Pedeset i šeste (vanredne) Skupštine Društva, sazvane za 27.02.2019. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o otkazivanju Pedeset i šeste (vanredne) Skupštine Društva
11. februar 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Pedeset i šeste (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
24. decembar 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Pedeset i pete (vanredne) Skupštine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Pedeset i pete Skupštine Društva
24. decembar 2018.
Obavještenje o sazivanju Pedeset i pete (vanredne) Skupštine Društva
Pedeset i peta (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 10.01.2019. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Pedeset i pete (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Pedeset i pete (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2.Donošenje Revidovanog plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2019. - 2021. godina
Obrazac prijave za učešće u radu Skupštine - osnovni elementi
Obrazac punomoći - osnovni elementi