Obavještenja

27. novembar 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o otkazivanju Pedeset i devete (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
27. novembar 2019.
Obavještenje o otkazivanju Pedeset i devete (vanredne) Skupštine, zakazane za 28.11.2019. godine
Otkazuje se Pedeset i deveta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo čije održavanje je zakazano za 28.11.2019. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati, za koju je Obavještenje o sazivanju objavljeno dana 13.11.2019. godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i web stranici Društva, a radi nepostojanja uslova za održavanje.
Obavještenje o otkazivanju Pedeset i devete (vanredne) Skupštine Društva
13. novembar 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Pedeset i devete (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
09. august 2019.
Izvještaj o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o sazivanju Pedeset i osme (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događajima koji bitno utiču na finansijsko polsovanje emitenta
01. august 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
31. maj 2019.
Informacija o problematici zakazivanja redovne Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je na 94. sjednici održanoj dana 30.05.2019. godine razmatrao Informaciju Uprave Društva o problematici sazivanja redovne Skupštine Društva, koja bi, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, trebala biti održana do kraja juna 2019. godine. Na sjednici je konstatovano da Nadzorni odbor JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo nije u mogućnosti da sazove redovnu Skupštinu Društva na kojoj bi se razmatrao godišnji izvještaj Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te prijedlog odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2018. godini, iz razloga što nisu započete aktivnosti na reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu, jer nije završen postupak javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja za period 2018 – 2020 godina, pokrenut još u junu 2018. godine. Nadzorni odbor će redovnu Skupštinu Društva sazvati odmah po sticanju uvjeta, tj. po završetku revizije finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu, o čemu će dioničari biti blagovremeno upoznati u skladu sa zakonom i Statutom Društva.