Obavještenja

21. novembar 2016.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
Četrdeset i treća (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 06.12.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Četrdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1.a. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 1.b. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 2.Donošenje Odluke o dokapitalizaciji TTU energetik d.o.o. Tuzla
tačka 3.Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva-rudnike uglja
tačka 3.1.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-14967/11-21/4.a), br. SD-35941/13-27/4.a) i br SD-2679/15-34/4.a
Tačka 3.2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-14967/11-21/4.c), br SD-35941/13-27/4.c) i SD-2679/15-34/4.c
tačka 3.3.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-16205/14-32/5.a)
tačka 3.4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, br SD-16205/14-32/5.e)
tačka 3.5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. - Breza, br SD-16205/14-32/5.c)
tačka 3.6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila, br SD-16205/14-32/5.f)
tačka 3.7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, broj SD-2431/14-30/3.f). i broj SD-14747/15-35/5.b.
tačka 3.8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, broj SD-2431/14-30/3.e) i SD-14747/15-35/5.d.
tačka 3.9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. – Kakanj, broj SD-2431/14-30/3.c) i broj SD-14747/15-35/5.c.
tačka 3.10.:Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. – Breza, broj SD-2431/14-30/3.a). i SD-14747/15-35/5.e.
tačka 3.11.: Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, broj SD-2431/14-30/3.b). i SD-14747/15-35/5.a.
tačka 3.12.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik - Bila, broj SD-2431/14-30/3.d). i SD-14747/15-35/5.f.
tačka 3.13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. – Gornji Vakuf-Uskoplje, broj SD-2431/14-30/3.g) i SD-14747/15-35/5.g.
tačka 3.14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik - Bila, broj SD-5211/16-38/6.c., br SD-16756/16-40/4.1. i br SD-26072/16-41./6
tačka 4. Upoznavanje sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2016. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva
19. oktobar 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o otkazivanju Četrdeset i druge (redovne) Skupštine Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, sazvane za 20.10.2016. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
19. oktobar 2016.
Obavještenje o otkazivanju Četrdeset i druge (redovne) Skupštine Društva, sazvane za 20.10.2016. godine
Obavještenje o otkazivanju Četvrdeset i druge (redovne) Skupštine Društva
28. septembar 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Četrdeset i druge (redovne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
06. septembar 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju 41. Skupštine JP Elektroprivreda BiH
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
01. juli 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - neusvajanje Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje
06. juni 2016.
Obavještenje o sazivanju Četrdesete (redovne) Skupštine Društva
Četrdeseta (redovna) Skupština Društva održat će se dana 29.06.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdesete (redovne) Skupštine
Odluka o sazivanju Četrdesete (redovne) Skupštine Društva i Odluka o dopuni Odluke o sazivanju Četrdesete (redovne) Skupštine Društva
tačka 1 dnevnog reda: Izbor radnih tijela Skupštine Drustva
tačka 2 dnevnog reda: Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2015. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju
tačka 3: Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini
tačka 4: Donošenje odluka o dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva – rudnike uglja
tačka 4.1. dnevnog reda: Donošenje Odluke o dopuni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o. –Travnik – Bila broj: SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016. godine
tačka 4.2. dnevnog reda: Donošenje Odluke o dopuni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, ZD RMU “Zenica” d.o.o. Zenica broj: SD-34769/15-37/5. od 29.12.2015. godine
tačka 5. dnevnog reda: Donošenje Odluke o odobravanju Prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo RMU “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik
Prijava za učešće u radu Skupštine Društva
Punomoć za zastupanje dioničara