Obavještenja

04. mart 2016.
Poništavanje dijela Javnog konkur. za imenovanje članova Uprave-Generalnog direktora i izvršnih direktora objavljenog 14.10.2015. godine i objavljivanje Javnog konkur. za izbor i imenovanje člana Uprave-Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu
Poništavanje dijela Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave - Generalnog direktora i izvršnih direktora i objavljivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Uprave- Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu
02. decembar 2015.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Odluka o sazivanju Trideset i sedme Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Trideset i sedme Skupštine Društva
18. novembar 2015.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Odluka o otkazivanju Trideset i sedme Skupštine Društva zakazane za 26.11.2015. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Odluka o otkazivanju Trideset i sedme Skupštine Društva zakazane za 26.11.2015. godine
17. novembar 2015.
Obavještenje o otkazivanju Trideset i sedme Skuštine Društva zakazane za 26.11.2015. godine
Obavještenje o otkazivanju Trideset i sedme Skupštine Društva zakazane za 26.11.2015. godine
06. novembar 2015.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Trideset i sedme Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Trideset i sedme Skupštine Društva