Obavještenja

09. juli 2021.
Obavještenje o sazivanju Sedamdesete (redovne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Sedamdeseta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 30.07.2021. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i Obavještenjem o sazivanju.
Obavještenje o sazivanju Sedamdesete (redovne) Skupštine
Odluka o sazivanju Sedamdesete (redovne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2019. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju PRVI DIO
tacka 2.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2019. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju DRUGI DIO
tačka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2019. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju TREĆI DIO
tačka 3.Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godini
tačka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2020. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju PRVI DIO
tačka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2020. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju DRUGI DIO
tačka 4.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2020. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju TREĆI DIO
tačka 4.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2020. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju ČETVRTI DIO
tačka 5.Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godini
tačka 6.Donošenje Statuta o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo
tačka 7. Donošenje Odluke o izmjeni namjene dijela planiranih sredstava za ulaganja tokom 2021. godine u okviru Revidovanog plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2021.-2023. godina
tačka 8. Donošenje Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj
tačka 9. Donošenje Odluke o odobravanju Statuta GEOLP d.o.o. Kakanj
10. juni 2021.
Informacija o problematici zakazivanja redovne Skupštine
Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je na 58. sjednici održanoj dana 09.06.2021. godine razmatrao Informaciju Uprave Društva o problematici sazivanja redovne Skupštine Društva, koja bi, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, trebala biti održana do kraja juna 2021. godine. Na sjednici je konstatovano da Nadzorni odbor JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo nije u mogućnosti da sazove redovnu Skupštinu Društva na kojoj bi se razmatrao godišnji izvještaj Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te prijedlog odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2020. godini, iz razloga što nisu okončane aktivnosti na reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu. Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu je završen, a izrada izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu je u toku, tako da će Nadzorni odbor redovnu Skupštinu Društva, na kojoj bi se razmatrali izvještaji o poslovanju Društva za 2019. i 2020. godinu, koji uključuju finansijske izvještaje i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, sazvati odmah po sticanju uvjeta, tj. po završetku revizije finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu, o čemu će dioničari biti blagovremeno upoznati u skladu sa zakonom i Statutom Društva.
12. maj 2021.
Obavještenje o ispravci Obavještenja o sazivanju i materijala za Šezdeset i devetu (vanrednu) Skupštinu Društva
Obavještenje o ispravci Obavještenja o sazivanju i materijala za Šezdeset i devetu (vanrednu) Skupštinu Društva
10. maj 2021.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Šezdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva za 25.05.2021. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
10. maj 2021.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva
Šezdeset i deveta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 25.05.2021. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VII. ovog Obavještenja.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Šezdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva
2.Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ZD-rudnika uglja donesenih u 2011. godini
2.1.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica
2.2.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici Kreka
2.3.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Kakanj
2.4.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Đurđevik
2.5.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Breza
2.6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Abid Lolić
2.7.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU Gračanica
3.Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava-rudnika uglja koje se odnose na uvođenje jedinstvenog informacionog sistema (ERP), donesenih u 2014. godini:
3.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Zenica
3.2.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici Kreka
3.3.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Kakanj
3.4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Đurđevik
3.5.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Breza
3.6.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Abid Lolić
3.7.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU Gračanica
4.Donošenje odluka o izmjenama i dopunama/stavljanju van snage odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava-rudnika uglja ulaganjem u jamsku telefoniju, donesenih u 2014. godini:
4.1.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici Kreka
4.2.Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ZD RMU Zenica
4.3.Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Kakanj
4.4.Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Đurđevik
4.5.Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Breza
4.6.Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Abid Lolić
5.Donošenje odluka o izmjenama i dopunama/stavljanju van snaage odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava-rudnika uglja, donesenih u 2015. i 2016. godini:
5.1.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RU Kreka
5.2.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Đurđevik
5.3.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Kakanj
5.4.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Breza
5.5.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Zenica
5.6.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Abid Lolić
5.7.Odluke o stavljanju van snage Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RU Gračanica
6.Donošenje Odluke o donošenju Revidovanog plana poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo za period 2021.-2023. godina
7.Donošenje Odluke o pretvorbi uplaćenih a neopravdanih avansa zavisnim društvima-rudnicima uglja u dugoročne pozajmice
8.Donošenje Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima – rudnicima uglja.
Obrazac prijave za učešće u radu SD- osnovni elementi
Obrazac punomoći-osnovni elementi
27. januar 2021.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Šezdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
27. januar 2021.
Obavještenje o sazivanje Šezdeset i osme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Šezdeset i osma (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 11.02.2021. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VIII. Obavještenja.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i osme (vanredne) Skupštine
Odluka o sazivanju Šezdeset i osme (vanredne) Skupštine
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
tačka 4. Donošenje Odluke o razrješenju dva člana Odbora za reviziju radi podnošenja ostavke
tačka 5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju dva člana Odbora za reviziju
Obrazac prijave (osnovni elementi)
Obrazac punomoći (osnovni elementi)
Obrazac Izjave o prihvatanju kandidature za člana Nadzornog odbora
24. decembar 2020.
Javni konkurs za izbor dva člana Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Javni konkurs za izbor dva člana Odbora za reviziju
14. decembar 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Šezdeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda Bih d.d. - Sarajevo
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta