Obavještenja

27. januar 2021.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Šezdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
27. januar 2021.
Obavještenje o sazivanje Šezdeset i osme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Šezdeset i osma (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 11.02.2021. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VIII. Obavještenja.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i osme (vanredne) Skupštine
Odluka o sazivanju Šezdeset i osme (vanredne) Skupštine
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
tačka 4. Donošenje Odluke o razrješenju dva člana Odbora za reviziju radi podnošenja ostavke
tačka 5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju dva člana Odbora za reviziju
Obrazac prijave (osnovni elementi)
Obrazac punomoći (osnovni elementi)
Obrazac Izjave o prihvatanju kandidature za člana Nadzornog odbora
24. decembar 2020.
Javni konkurs za izbor dva člana Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Javni konkurs za izbor dva člana Odbora za reviziju
14. decembar 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Šezdeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda Bih d.d. - Sarajevo
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
14. decembar 2020.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
Šezdeset i sedma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 29.12.2020. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VI. Obavještenja.
Odluka o sazivanju Šezdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2021. - 2023. godina
tačka 3. Upoznavanje sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2020. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju SD (osnovni elementi)
Obrazac punomoći (osnovni elementi)
20. novembar 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Šezdeset i šeste (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
20. novembar 2020.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i šeste (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Šezdeset i šesta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 07.12.2020. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i Obavještenjem.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i šeste (vanredne) Skupštine
Odluka o sazivanju Šezdeset i šeste (vanredne) Skupštine
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Obrazac Prijave za učešće u radu i odlučivanju - osnovni elementi
Obrazac punomoći - osnovni elementi
26. oktobar 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o sazivanju Šezdeset i pete (vanredne) Skupštine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o sazivanju Šezdeset i pete (vanredne) Skupštine
26. oktobar 2020.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i pete (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Šezdeset i peta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 10.11.2020. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VIII. Obavještenja.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i pete (vanredne) Skupštine
Odluka o sazivanju Šezdeset i pete (vanredne) Skupštine
Zahtjev za sazivanje Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Odluka o imenovanju Odbora za glasanje
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje odluke o razrješenju članova nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini (osnovni elementi)
Obrazac punomoći (osnovni elementi)
21. septembar 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- nepostojanje kvoruma za rad i odlučivanje Šezdeset i četvrte (vanredne) Skupštine Društva
U propisanom roku (tri dana prije datuma održavanja Skupštine Društva) prijave za učešće u radu i odlučivanju Šezdeset i četvrte (vanredne) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, sazvane za dan 22.09.2020. godine u Sarajevu, su podnijeli dioničari koji predstavljaju 2,8228% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, što nije dovoljno za punopravan rad i odlučivanje Skupštine Društva.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta