Aktuelnosti

12. juli 2021.
Javni poziv za iskazivanje javnog interesa za izgradnju fotonaponskih elektrana
Javno preduzeće Elektroprivreda BiH uputilo je poziv jedinicama lokalne samouprave i pravnim i fizičkim licima za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnine –zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana.
12. juli 2021.
Nakon oštećenja na Bloku 7, situacija u TE "Kakanj" pod kontrolom
U subotu, 10.07.2021. godine, oko 20 sati, na Bloku 7 u TE "Kakanj" došlo je od oštećenja cijevi međupregrijane pare, usljed čega se iznad postrojenja podigla veća količina prašine, što se u kraćem vremenskom periodu manifestovalo u vidu gustog crnog oblaka dima.
09. juli 2021.
Zakazana 70. Skupština Društva
Sedamdeseta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo biće održana 30. jula 2021. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.
07. juli 2021.
Ekspertna radionica o sistemima daljinskog grijanja
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, kao konzorcijalni partner na projektu Horizon 2020 Upgrade DH, posredstvom Sektora za strateški razvoj organizuje ekspertnu radionicu o sistemima daljinskog grijanja.
16. juni 2021.
EPBiH - Uplaćeno 8,9 miliona KM za penzionisanje 202 radnika rudnika
JP Elektroprivreda BiH je ispunjavajući obaveze iz člana 2. Sporazuma o nastavku restrukturiranja rudnika Koncerna EPBiH, potpisanog sa Sindikatom radnika rudnika FBiH 19.05.2021.godine, i ugovora zaključenih sa rudnicima Kreka, Kakanj, Breza, Zenica, Đurđevik i Abid Lolić, uplatila 8,9 miliona KM za isplatu doprinosa i otpremnina za 202 uposlenika rudnika, koji su zaključno sa 31.05.2021.godine, stekli uslove za penzionisanje.
01. juni 2021.
EPBiH - 255 miliona KM za nova ulaganja, penzionisanje i zbrinjavanje viška radnika u rudnicima
JP Elektroprivreda BiH je na osnovu odluka organa Društva, obezbijedila 125 miliona KM za zbrinjavanje viška uposlenih i izmirivanje obaveza za penzionisanje radnika u rudnicima Kreka, Đurđevik, Breza, Kakanj, Zenica i Abid Lolić i 130 miliona KM za nastavak investicionih ulaganja, čime su ispunjene obaveze JP Elektroprivreda BiH iz Sporazuma od 19.maja 2021.godine, potpisanog između JP Elektroprivreda BiH i Sindikata radnika rudnika u FBiH o nastavku restrukturiranja rudnika, koje su se odnosile na osiguranje finansijskih sredstava.
25. maj 2021.
Održana Šezdeset i deveta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo
Šezdeset i deveta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo održana 25. maja 2021. godine, u Sarajevu, donijela je odluke o izmjenama i dopunama/stavljanju van snage odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva rudnike uglja - ZD RMU ¨Zenica¨ d.o.o.- Zenica, ZD RU Kreka d.o.o. Tuzla , ZD RMU ¨Kakanj¨ d.o.o. Kakanj , ZD RMU Breza d.o.o. Breza , ZD RMU Đurđevik d.o.o.- Đurđevik, ZD RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik -Bila i ZD RU Gračanica d.o.o.- Gornji Vakuf Uskoplje
24. maj 2021.
Direktori Andelija i Kahriman o saradnji EPBiH i BH Telecoma u pokretanju razvojnih projekata u FBiH
Generalni direktori Elektroprivrede BiH i BH Telecoma, Admir Andelija i Sedin Kahriman postigli su dogovor o saradnji s ciljem pokretanja značajnih razvojnih projekta u Federaciji BiH korištenjem zajedničkih potencijala dviju kompanija. Realizacija dogovorenih aktivnosti biće razmatrana u narednom periodu na redovnim susretima ove vrste.
24. maj 2021.
Prihvaćena inicijativa Energetske zajednice o internom obračunu troškova CO2
Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice i Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u Vladi FBiH, boravili su u subotu, 22.05.2021.godine, u JP Elektroprivreda BiH. Tokom sastanka sa Admirom Andelijom, generalnim direktorom i njegovim saradnicima, razgovarano je o obavezama iz Ugovora o Energetskoj zajednici i potpisano Pismo namjere kojim JP Elektroprivreda BiH prihvata inicijativu Zajednice za uvođenje internog obračuna troškova CO2.
21. maj 2021.
O razvojnim planovima EPBiH na Samitu energetike „Trebinje 2021“
Na panelu Investicioni ciklus – gradnja novih energetskih objekata, održanog u okviru drugog Samita energetike „Trebinje 2021“, Admir Andelija, generalni direktor Elektroprivrede BiH, predstavio je investicioni ciklus kompanije, s akcentom na razvoju obnovljivih izvora energije, posebno izgradnji novih vjetro i foto naponskih elektrana u periodu do 2030.godine, ukupne snage 481 MW i procijenjene godišnje proizvodnje cca 950 GWh električne energije.