Aktuelnosti

24. maj 2021.
Prihvaćena inicijativa Energetske zajednice o internom obračunu troškova CO2
Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice i Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u Vladi FBiH, boravili su u subotu, 22.05.2021.godine, u JP Elektroprivreda BiH. Tokom sastanka sa Admirom Andelijom, generalnim direktorom i njegovim saradnicima, razgovarano je o obavezama iz Ugovora o Energetskoj zajednici i potpisano Pismo namjere kojim JP Elektroprivreda BiH prihvata inicijativu Zajednice za uvođenje internog obračuna troškova CO2.
21. maj 2021.
O razvojnim planovima EPBiH na Samitu energetike „Trebinje 2021“
Na panelu Investicioni ciklus – gradnja novih energetskih objekata, održanog u okviru drugog Samita energetike „Trebinje 2021“, Admir Andelija, generalni direktor Elektroprivrede BiH, predstavio je investicioni ciklus kompanije, s akcentom na razvoju obnovljivih izvora energije, posebno izgradnji novih vjetro i foto naponskih elektrana u periodu do 2030.godine, ukupne snage 481 MW i procijenjene godišnje proizvodnje cca 950 GWh električne energije.
19. maj 2021.
Potpisan Sporazum o nastavku restrukturiranja rudnika Koncerna EPBiH
Izražavajući saglasnost da restrukturiranje rudnika Koncerna EPBiH nema alternativu, Admir Andelija, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Sinan Husić, predsjednik Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH, potpisali su Sporazum o saradnji u daljoj implementaciji procesa isključivo kroz socijalni dijalog.
18. maj 2021.
Prihvatanje zahtjeva Sindikata rudara vodi povećanju cijene električne energije za 15 posto
Odustajanje Sindikata radnika rudnika FBiH od prihvaćenog modela restrukturiranja rudnika i rješavanja pitanja viška uposlenih na socijalno prihvatljiv način, te insistiranje na zadržavanju u radnom odnosu i viška administrativnog, režijskog i rukovodnog osoblja u periodu dužem od planom predviđenog, put je do neminovnog povećanja cijene električne energije u minimalnom iznosu 15 posto.
14. maj 2021.
EPBIH nagrađuje kupce: "Ko elektronski račun prima, vozi se bez dima"
Povodom 17. maja, Svjetskog dana telekomunikacijskog i informacijskog društva, Elektroprivreda BiH nagrađuje svoje kupce koji se odluče za elektronsku dostavu računa za električnu energiju. Prvih 500 kupaca koji se prijave na e-račun, dobija na poklon vaučer u vrijednosti od 15 KM za korištenje BeeBee električnih romobila. Na ovaj način, EPBiH nastoji doprinijeti zdravijem okruženju i smanjenju zagađenja u Sarajevu, jer upotreba električnih romobila umjesto automobila i primjena elektronske komunikacije doprinose očuvanju prirode.
10. maj 2021.
Istina o ulozi EPBiH u očuvanju rudnika
Odlukama Vlade FBiH, JP Elektroprivreda BiH 2009.godine preuzela je vlasništvo nad sedam rudnika sa 10.460 zaposlenih. Ovaj proces podrazumijevao je i suočavanje sa teškim, gotovo katastrofalnim stanjem u rudnicima, gubicima koji su u većini premašivali osnovni kapital, zastarjelom opremom, teškim uslovima za rad, nezadovoljstvom rudara, itd., ali i sa nažalost, za standarde JP Elektroprivreda BiH potpunim izostankom radne i tehnološke discipline u većini rudnika, te preovladavajućim uticajem lokalnih politika i Sindikata na upravljanje rudnicima. Godine 2009. dugovanja rudnika iznosila su 431,3 miliona KM po svim osnovama i ostvarivan je konstantni poslovni gubitak.
07. maj 2021.
Izazovi za ugalj u svjetlu ispunjavanja obaveza BiH
Poštujući obaveze države BiH proistekle iz Ugovora o Energetskoj zajednici, JP Elektroprivreda BiH strategiju svog razvoja zasniva na ciljevima i politikama EU. Isključenje iz pogona i smanjenje korištenja starih i neefikasnih termoblokova, uz revitalizaciju preostalog parka termo postrojenja, rezultiralo ili će u narednom periodu rezultirati značajnim smanjenjem emisija CO2. Provedene i aktivnosti koje su u toku, ukazuju da je JP Elektroprivreda BiH već pokrenula proces transformacije svog proizvodnog portfolija s ciljem smanjenja udjela proizvodnje iz uglja.
07. maj 2021.
EPBiH ostvarila povećanje proizvodnje električne energije
Elektroprivreda BiH je u prvom kvartalu 2021. godine proizvela 2.019.081,65 MWh električne energije, što je za 262.327,81 MWh ili 14,93% više od planirane proizvodnje prema Elektroenergetskom bilansu za 2021. godinu i 10,09% više u odnosu u odnosu na isti period 2020. godine.
28. april 2021.
EPBiH konzorcijalni partner EU projekta SUCCESS
Elektroprivreda BiH, posredstvom Sektora za strateški razvoj, učestvuje u projektu SUCCESS, koji finansira EU putem programa ERASMUS+.
02. april 2021.
HE „Janjići“ - Za projekte razvoja lokalne zajednice 1,25 miliona KM
Elektroprivreda BiH uplatila je Gradu Zenica milion i 250 hiljada KM za provedbu projekata iz Programa prijateljskog okruženja uspostavljenog s ciljem izgradnje Hidroelektrane „Janjići“ na rijeci Bosni. Programom su izražene zajedničke namjere uspostavljanja partnerskih odnosa između Grada Zenica i Elektroprivrede BiH, radi ostvarenja obostranih ciljeva i koristi, razvoja Grada s jedne i realizacije razvojnih planova Elektroprivrede BiH s druge strane.