Aktuelnosti

23. april 2009.
Delegacija Vlade TK posjetila
Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona koju je predvodio premijer Enes Mujić susrela se 22. aprila sa rukovodstvom ""Elektrodistribucije"" Tuzla. Razgovarano je o rezultatima poslovanja ovog dijela EPBiH i planovima za 2009. godinu. Direktor ED Tuzla Izet Džananović je naglasio da je ovo preduzeće jedno od najznačajnijih elektrodistribucija u sistemu ""Elektroprivrede"" jer sa Elektrodistribucijom"" Sarajevo realizuje 66 posto instalisane energije ""Elektroprivrede"".
03. april 2009.
Javna recenzija projekta geoloških istraživanja
Elektroprivreda BiH organizirala je 2. aprila, u prostorijama općine Bugojno javnu recenziju - stručnu ocjenu Projekta detaljnih geoloških istraživanja ležišta uglja ""Kotezi"" kod Bugojna. EPBiH pokrenula je niz aktivnosti neophodnih za izradu investiciono -tehničke dokumentacije za nove proizvodne objekte – Rudnik i termoelektranu Bugojno.Realizacija cjelokupnog projekta predviđa investiciju od oko 2,5 milijardi KM, za izgradnju dva bloka, angažovanje oko 3.000 radnika u toku izgradnje, te stalno zaposlenih oko 800 radnika nakon izgradnje.
26. mart 2009.
Ljetno računanje vremena
Prelaskom na ljetno računanje vremena 29. marta veći dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 8:00 do 14:00 sati i od 17:00 do 23:00 sata. .Manji dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 0:00 do 8:00 sati, od 14:00 do 17:00 sati i od 23:00 do 24:00 sata, te nedjeljom.1. aprila počinje niža (ljetna) sezona, odnosno primjena nižih sezonskih tarifnih stavova za obračun utoška električne energije i traje do 30. septembra.
18. mart 2009.
Sastanak Komisije za praćenje prenosa udjela FBiH u rudnicima uglja na EPBiH
Komisija za praćenje realizacije Odluke Vlade Federacije BiH o prenosu udjela Federacije u rudnicima uglja u Federaciji BiH na JP Elektroprivredu BiH d.d. Sarajevo, kojoj predsjedava generalni direktor JP EPBiH Amer Jerlagić, održala je 17. marta u direkciji JP EPBiH svoju prvu sjednicu na kojoj su dogovorene daljnje aktivnosti .Sjednici su prisustvovali direktori sedam rudnika: Kakanj, Breza, Gračanica, Kreka, đurđevik, Zenica i rudnika ""Abid Lolić"" iz Bile, predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog pravobranilaštva te predsjednik Koordinacionog tima EPBiH za praćenje i realizaciju Odluke Vlade FBiH.
16. mart 2009.
Tragedija upozorenja
Tragedija rudara u Rudniku Stranjani kod Zenice, u kojoj je jedan rudar poginuo a još 14 zadobilo teže i lakše ozljede, još jedno su, nažalost tragično upozorenje da je neophodno pod hitno poduzeti odgovarajuće mjere na modernizaciji rudnika u Federaciji koja je preduslov za siguran rad rudara. U tom urgentnom poslu svoj značajan doprinos svakako će dati i Elektroprivreda BiH. Menadžment EPBiH će ubrzati realizaciju odluka o pripajanju rudnika ovoj kompaniji čime će se stvoriti svi preduslovi za modernizaciju rudnika, sigurnije uslove rada kao i poboljšanje socijalne situacije rudara.
12. mart 2009.
EPBiH : Za razvoj distributivne mreže 141,5 miliona KM
Elektroprivreda BiH će ove godine u razvoj elektrodistributivne mreže uložiti, na području Bihaća, Tuzle, Zenice, Travnika, Mostara, Goražda i Sarajeva, 141,5 miliona KM, što je za gotovo pet puta više nego što je do sada bilo uloženo u jednoj godini u distributivnu mrežu. Realizacijom ove značajne investicije za koju su sredstva već obezbijeđena, a čiji je nosilac JP EPBiH, uz podršku kreditnih sredstava EBRD-a i EIB-a, oko jedne trećine, dostići će se značajno poboljšanje naponskih prilika u pomenutim regionima i gotovo u potpunosti približiti evropskoj normi, u ovoj oblasti, EN50160.
11. mart 2009.
Elektroprivreda BIH dobila četiri okolinske dozvole za hidroelektrane
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša FBiH, izdalo je JP Elektroprivreda BiH četiri okolinske dozvole za postojeće pogone i postrojenja i to za: HE Jablanica, HE Grabovica, HE Salakovac i HE Una-Kostela, Bihać.Time je udovoljeno zahtjevu JP EPBiH da dobije okolinske dozvole za pogone i postrojenja koji su bili u eksploataciji prije donošenja Zakona o zaštiti okoliša FBiH i koji su radili na osnovu starih dozvola.
23. februar 2009.
Potpisan ugovor o dodjeli koncesija za izgradnju 15 malih hidroelektrana
U Konjicu je 23. februara potpisan ugovor između Elektroprivrede BiH i Općine Konjic o koncesiji za projektovanje, gradnju, korištenje i prijenos petnaest malih hidroelektrana na rijeci Neretvici na period od 30 godina. Ugovor su potpisali načelnik Općine Konjic Emir Bubalo i generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Amer Jerlagić.Procijenjena vrijednost investicije za svih 15 mini hidroelektrana iznosi 67 miliona KM koje će osigurati Elektroprivreda BiH, instalirana snaga iznosit će 22 megavata, s godišnjom proizvodnjom od 83 gigavatsata.
23. februar 2009.
Elekrtoprivreda BiH i Općina Konjic potpisale ugovor o dodjeli koncesija za izgradnju 15 malih
U Konjicu je 23. februara potpisan ugovor između Elektroprivrede BiH i Općine Konjic o koncesiji za projektovanje, gradnju, korištenje i prijenos petnaest malih hidroelektrana na rijeci Neretvici na period od 30 godina. Ugovor su potpisali načelnik Općine Konjic Emir Bubalo i generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Amer Jerlagić.Procijenjena vrijednost investicije za svih 15 mini hidroelektrana iznosi 67 miliona KM koje će osigurati Elektroprivreda BiH, instalirana snaga iznosit će 22 megavata, s godišnjom proizvodnjom od 83 gigavatsata.
23. februar 2009.
Elektroprivreda BiH nastavlja akciju podjele štedljivih sijalica
Menadžment JP Elektroprivreda BiH odlučio je da se nastavi akcija i kupcima podijeli preostalih 128.517 štedljivih sijalica. Tokom nedavne, uspješno okončane akcije podjele štedljivih sijalica koja je trajala 45 dana, kupcima električne energije podijeljeno je 488.849 sijalica od ukupno nabavljenih 617.366 komada.