Aktuelnosti

22. maj 2009.
Elektroprivreda BiH i Energoinvest potpisali novi ugovor
Nastavljajući uspješnu višegodišnju poslovnu saradnju generalni direktori JP Elektroprivreda BiH i Energoinvest-a Sarajevo, Amer Jerlagić i Džemail Vlahovljak, sa saradnicima, u četvrtak, 21 maja su potpisali ugovor o sanaciji mašinske i elektroopreme rashladnih tornjeva bloka 7 u TE Kakanj čija je procijenjena vrijednost 7,982 miliona KM
19. maj 2009.
Potpisan Memorandum o saradnji JP EPBiH i KJKP Toplane Sarajevo
Moguća energetska kriza, u dogledno vrijeme, u Federaciji ubrzala je ranije započete aktivnosti na uspostavljanju tješnje poslovne saradnje između JP Elektroprivreda BiH i KJKP Toplane Sarajevo u ostvarivanju zajedničkog, strateškog interesa u razvoju kogeneracijske proizvodnje električne i toplotne energije, u okviru njihovih osnovnih djelatnosti, a posebno u segmentu razvoja.
12. maj 2009.
Održana Dvanaesta Skupština JP Elektroprivreda BiH
Dioničari JP Elektroprivreda BiH, predstavnici Vlade Federacije, koja raspolaže sa 90 odsto dionica i predstavnici malih dioničara, koji su vlasnici preostalih 10 odsto dionica, jednoglasno su na Dvanaestoj Skupštini Društva održanoj 12. maja u Sarajevu usvojili Odluku o preuzimanju udjela Federacije BiH u privrednim društvima-rudnicima u FBiH. Usvajanjem Odluke stvoreni su svi preduslovi za formiranje konzorcija koji će činiti JP Elektroprivreda BiH i sedam rudnika: „Kreka“, „đurđevik“, „Kakanj“, „Breza“, „Zenica“, „Abid Lolić“ i „Gračanica“.
08. maj 2009.
Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između JP EPBiH i FHMZ BiH
Da bi što uspješnije dočekali realizaciju brojnih investicionih projekata u narednom periodu danas su direktori JP Elektroprivreda BiH, Amer Jerlagić, i Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, Enes Sarač, potpisali Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji. Okvirnim sporazumom predviđena je saradnja u oblasti naučno-istraživačkog rada kojim se bave potpisnice sporazuma. Poseban akcenat u Okvirnom sporazumu stavljen je na tri oblasti: istraživanje hidro-potencijala BiH, istraživanje vjetro-potencijala i istraživanje zračenja sunčeve energije.
23. april 2009.
Delegacija Vlade TK posjetila
Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona koju je predvodio premijer Enes Mujić susrela se 22. aprila sa rukovodstvom ""Elektrodistribucije"" Tuzla. Razgovarano je o rezultatima poslovanja ovog dijela EPBiH i planovima za 2009. godinu. Direktor ED Tuzla Izet Džananović je naglasio da je ovo preduzeće jedno od najznačajnijih elektrodistribucija u sistemu ""Elektroprivrede"" jer sa Elektrodistribucijom"" Sarajevo realizuje 66 posto instalisane energije ""Elektroprivrede"".
03. april 2009.
Javna recenzija projekta geoloških istraživanja
Elektroprivreda BiH organizirala je 2. aprila, u prostorijama općine Bugojno javnu recenziju - stručnu ocjenu Projekta detaljnih geoloških istraživanja ležišta uglja ""Kotezi"" kod Bugojna. EPBiH pokrenula je niz aktivnosti neophodnih za izradu investiciono -tehničke dokumentacije za nove proizvodne objekte – Rudnik i termoelektranu Bugojno.Realizacija cjelokupnog projekta predviđa investiciju od oko 2,5 milijardi KM, za izgradnju dva bloka, angažovanje oko 3.000 radnika u toku izgradnje, te stalno zaposlenih oko 800 radnika nakon izgradnje.
26. mart 2009.
Ljetno računanje vremena
Prelaskom na ljetno računanje vremena 29. marta veći dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 8:00 do 14:00 sati i od 17:00 do 23:00 sata. .Manji dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 0:00 do 8:00 sati, od 14:00 do 17:00 sati i od 23:00 do 24:00 sata, te nedjeljom.1. aprila počinje niža (ljetna) sezona, odnosno primjena nižih sezonskih tarifnih stavova za obračun utoška električne energije i traje do 30. septembra.
18. mart 2009.
Sastanak Komisije za praćenje prenosa udjela FBiH u rudnicima uglja na EPBiH
Komisija za praćenje realizacije Odluke Vlade Federacije BiH o prenosu udjela Federacije u rudnicima uglja u Federaciji BiH na JP Elektroprivredu BiH d.d. Sarajevo, kojoj predsjedava generalni direktor JP EPBiH Amer Jerlagić, održala je 17. marta u direkciji JP EPBiH svoju prvu sjednicu na kojoj su dogovorene daljnje aktivnosti .Sjednici su prisustvovali direktori sedam rudnika: Kakanj, Breza, Gračanica, Kreka, đurđevik, Zenica i rudnika ""Abid Lolić"" iz Bile, predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog pravobranilaštva te predsjednik Koordinacionog tima EPBiH za praćenje i realizaciju Odluke Vlade FBiH.
16. mart 2009.
Tragedija upozorenja
Tragedija rudara u Rudniku Stranjani kod Zenice, u kojoj je jedan rudar poginuo a još 14 zadobilo teže i lakše ozljede, još jedno su, nažalost tragično upozorenje da je neophodno pod hitno poduzeti odgovarajuće mjere na modernizaciji rudnika u Federaciji koja je preduslov za siguran rad rudara. U tom urgentnom poslu svoj značajan doprinos svakako će dati i Elektroprivreda BiH. Menadžment EPBiH će ubrzati realizaciju odluka o pripajanju rudnika ovoj kompaniji čime će se stvoriti svi preduslovi za modernizaciju rudnika, sigurnije uslove rada kao i poboljšanje socijalne situacije rudara.
12. mart 2009.
EPBiH : Za razvoj distributivne mreže 141,5 miliona KM
Elektroprivreda BiH će ove godine u razvoj elektrodistributivne mreže uložiti, na području Bihaća, Tuzle, Zenice, Travnika, Mostara, Goražda i Sarajeva, 141,5 miliona KM, što je za gotovo pet puta više nego što je do sada bilo uloženo u jednoj godini u distributivnu mrežu. Realizacijom ove značajne investicije za koju su sredstva već obezbijeđena, a čiji je nosilac JP EPBiH, uz podršku kreditnih sredstava EBRD-a i EIB-a, oko jedne trećine, dostići će se značajno poboljšanje naponskih prilika u pomenutim regionima i gotovo u potpunosti približiti evropskoj normi, u ovoj oblasti, EN50160.