Aktuelnosti

09. novembar 2010.
Dobijena okolinska dozvola za blok 8 TE „Kakanj“
Federalno ministarstvo okoliša i turizma 05. novembra ove godine je Elektroprivredi BiH dostavilo rješenje o izdavanju okolinske dozvole JP Elektroprivreda BiH za izgradnju bloka 8 u TE „Kakanj“, instalisanog kapaciteta 300 MW. Time su stvoreni svi neophodni preduslovi za izgradnju ovog izuzetno značajnog zamjenskog proizvodnog kapaciteta čija je predračunska investiciona vrijednost 544 milion eura.
08. novembar 2010.
EPBiH partner Evropske komisije u SEEWIND projektu
Na osnovu aplikacije EPBiH i potpisanog aneksa na Konzorcioni sporazum sa ostalim partnerima u SEEWIND projektu, ispitivanje vjetropotencijala u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, krajem protekle sedmice u Elektroprivredu BiH stigla je potvrda iz Evropske komisije o prihvatanju partnerstva u realizaciji ovog projekta.Time je EPBiH postala dvanaesti partner u Konzorcionom sporazumu na mjestu operatora sa pravom korištenja finansijskih sredstava iz budžeta projekta
03. novembar 2010.
Olovo dobija alternativno napajanje električnom energijom
Zahvaljujući izuzetnoj saradnji između općina Olovo i Ilijaš i Elektroprivrede BiH Olovo će, za maksimalno tri mjeseca, dugoročno riješiti višedecenijski problem napajanja električnom energijom u zimskim mjesecima. Direktori EPBiH i tuzlanske firme Deling, pobjednice na međunarodnom tenderu, Amer Jerlagić i Omer Delalić, potpisali su 2. novembra ugovor vrijedan 1,5 miliona KM o alternativnom napajanju Olova električnom energijom
02. novembar 2010.
Najveća mjesečna proizvodnja u poslijeratnoj istoriji RMU Breza
Protekli mjesec će u poslijeratnoj istoriji Rudnika Breza biti zabilježen po izuzetnim proizvodnim rezultatima. Iskopano je skoro 50.000 tona uglja što je rekordna proizvodnja od rata do sada. Situacija se bitno popravila otkad su rudnici u sastavu Elektroprivrede BiH. Sada je, kažu rudari tri puta lakše i samo da se nastavi sa ulaganjima, bilo bi još ljepše. Uvezivanje sa Elektroprivredom komoratima je donijelo bolje plaće i veću sigurnost na radu
28. oktobar 2010.
Zimsko računanje vremena
Prelaskom na zimsko računanje vremena od nedjelje 31. oktobra 2010. godineManji dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 22:00 do 7:00 i od 13:00 do 16:00 sati. te nedjeljom.Veći dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 7:00 do 13:00 sati i od 16:00 do 22:00 sata.
27. oktobar 2010.
New Delhi : Obnovljivi izvori energije šansa za ukupan razvoj
Najveća godišnja, svjetska konferencija za obnovljive izvore električne energije, na kojoj učestvuje preko 800 predstavnika iz cijelog svijeta, od Meksika do Japana, počela je 27. oktobra u indijskom glavnom gradu Nju Delhiju, a glavni sponzori konferencije su vlade Njemačke i Norveške kao i banka KfW. Konferenciji, na poziv dr. Farooq Abdullaha, ministra za novu i obnovljivu energiju u indijskoj Vladi, prisustvuju i federalni ministar za energiju, industriju i rudarstvo Vahid Hećo i generalni direktori EPBiH i EP HZHB Amer Jerlagić i Matan ®arić.
26. oktobar 2010.
HRONOLOGIJA aktivnosti na izboru strateškog partnera za ulaganje u Blok 7
U cilju potpunog, objektivnog i nepristrasnog informisanja javnosti o do sada obavljenim poslovima u vezi izbora strateškog partnera za izgradnju Bloka 7 u TE „Tuzla“, Uprava Elektroprivrede BiH donijela je, na sjednici održanoj 25. oktobra ove godine, odluku da javnosti predoči Hronologiju dosadašnjih i plan narednih aktivnosti na izboru strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Blok 7 – 450 MW u TE Tuzla
21. oktobar 2010.
Usvojena politika energetske efikasnosti
Radi ostvarenja ciljeva ranije usvojene politike kvaliteta, a zaživljavanjem Koncerna EPBiH, u EPBiH, kao vladajućem društvu, nametnula se potreba uvođenja procesa visoke energetske efikasnosti i najmodernijih tehnologija dokazanih u praksi, nabavka i korištenje uređaja visoke energetske efikasnosti, racionalno korištenje energije u pogonu i eksploataciji uređaja kao i promoviranje ušteda energije u svim djelatnostima i procesima u kompaniji, te u krajnjoj potrošnji energije kod kupaca. Dokument „Politika energetske efikasnosti“, koji je obavezujući za sve uposlenike EPBiH i zavisnih društava, potpisao je generalni direktor EPBiH Amer Jerlagić koji je predstavio i osam glavnih ciljeva uvođenja sistema upravljanja energetskom efikasnošću
12. oktobar 2010.
Pušteni u pogon revitalizovani i modernizovani rashladni tornjevi bloka 7
Generalni direktori Energoinevsta i Elektroprivrede BiH, Džemail Vlahovljak i Amer Jerlagić, pustili su 12. oktobra u pogon revitalizovane i modernizovane rashladne tornjeve bloka 7 u TE Kakanj. Vrijednost posla, obavljenog za tri i pol mjeseca, je 7,5 miliona KM, što je utrošeno za zamjenu dotrajale mašinsko-tehnološke opreme savremenijom koja će povećati energetsku efikasnost bloka 7 i do 25 procenta.
11. oktobar 2010.
Proizvodnja u Stranjanima od januara
Proizvodnja uglja u jami Stranjani Rudnika mrkog uglja Zenica biće nastavljena u januaru iduće godine, izjavio je u Zenici generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić, nakon razgovora sa predstavnicima menadžmenta RMU Zenica. Sastanku sa predstavnicima menadžmenta RMU Zenica koji je održan 11. oktobra su pored Amera Jerlagića, prisutvovali i predstavnici resornog federalnog ministarstva, na čelu sa ministrom, Vahidom Hećom