Aktuelnosti

16. mart 2009.
Tragedija upozorenja
Tragedija rudara u Rudniku Stranjani kod Zenice, u kojoj je jedan rudar poginuo a još 14 zadobilo teže i lakše ozljede, još jedno su, nažalost tragično upozorenje da je neophodno pod hitno poduzeti odgovarajuće mjere na modernizaciji rudnika u Federaciji koja je preduslov za siguran rad rudara. U tom urgentnom poslu svoj značajan doprinos svakako će dati i Elektroprivreda BiH. Menadžment EPBiH će ubrzati realizaciju odluka o pripajanju rudnika ovoj kompaniji čime će se stvoriti svi preduslovi za modernizaciju rudnika, sigurnije uslove rada kao i poboljšanje socijalne situacije rudara.
12. mart 2009.
EPBiH : Za razvoj distributivne mreže 141,5 miliona KM
Elektroprivreda BiH će ove godine u razvoj elektrodistributivne mreže uložiti, na području Bihaća, Tuzle, Zenice, Travnika, Mostara, Goražda i Sarajeva, 141,5 miliona KM, što je za gotovo pet puta više nego što je do sada bilo uloženo u jednoj godini u distributivnu mrežu. Realizacijom ove značajne investicije za koju su sredstva već obezbijeđena, a čiji je nosilac JP EPBiH, uz podršku kreditnih sredstava EBRD-a i EIB-a, oko jedne trećine, dostići će se značajno poboljšanje naponskih prilika u pomenutim regionima i gotovo u potpunosti približiti evropskoj normi, u ovoj oblasti, EN50160.
11. mart 2009.
Elektroprivreda BIH dobila četiri okolinske dozvole za hidroelektrane
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša FBiH, izdalo je JP Elektroprivreda BiH četiri okolinske dozvole za postojeće pogone i postrojenja i to za: HE Jablanica, HE Grabovica, HE Salakovac i HE Una-Kostela, Bihać.Time je udovoljeno zahtjevu JP EPBiH da dobije okolinske dozvole za pogone i postrojenja koji su bili u eksploataciji prije donošenja Zakona o zaštiti okoliša FBiH i koji su radili na osnovu starih dozvola.
23. februar 2009.
Potpisan ugovor o dodjeli koncesija za izgradnju 15 malih hidroelektrana
U Konjicu je 23. februara potpisan ugovor između Elektroprivrede BiH i Općine Konjic o koncesiji za projektovanje, gradnju, korištenje i prijenos petnaest malih hidroelektrana na rijeci Neretvici na period od 30 godina. Ugovor su potpisali načelnik Općine Konjic Emir Bubalo i generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Amer Jerlagić.Procijenjena vrijednost investicije za svih 15 mini hidroelektrana iznosi 67 miliona KM koje će osigurati Elektroprivreda BiH, instalirana snaga iznosit će 22 megavata, s godišnjom proizvodnjom od 83 gigavatsata.
23. februar 2009.
Elekrtoprivreda BiH i Općina Konjic potpisale ugovor o dodjeli koncesija za izgradnju 15 malih
U Konjicu je 23. februara potpisan ugovor između Elektroprivrede BiH i Općine Konjic o koncesiji za projektovanje, gradnju, korištenje i prijenos petnaest malih hidroelektrana na rijeci Neretvici na period od 30 godina. Ugovor su potpisali načelnik Općine Konjic Emir Bubalo i generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Amer Jerlagić.Procijenjena vrijednost investicije za svih 15 mini hidroelektrana iznosi 67 miliona KM koje će osigurati Elektroprivreda BiH, instalirana snaga iznosit će 22 megavata, s godišnjom proizvodnjom od 83 gigavatsata.
23. februar 2009.
Elektroprivreda BiH nastavlja akciju podjele štedljivih sijalica
Menadžment JP Elektroprivreda BiH odlučio je da se nastavi akcija i kupcima podijeli preostalih 128.517 štedljivih sijalica. Tokom nedavne, uspješno okončane akcije podjele štedljivih sijalica koja je trajala 45 dana, kupcima električne energije podijeljeno je 488.849 sijalica od ukupno nabavljenih 617.366 komada.
17. februar 2009.
Održana prva, zvanična video konferencija u Elektroprivredi BiH
JP Elektroprivreda BiH organizirala je prvu,zvaničnu video konferenciju. Nabavljeno je i instalirano deset identičnih sobnih (Room Based) videokonferencijskih sistema na lokacijama: ED Mostar, HE na Neretvi u Jablanici, Poslovno tehnička zgrada ED Sarajevo, Poslovno tehnička zgrada Elektroprivrede. TE Kakanj, ED Zenica, Edukacioni centar Radakovo Zenica, TE Tuzla, ED Tuzla i ED Bihać. Sektor za IKT u toku testiranja sistema prvi je put u našoj zemlji ostvario deset istovremenih video veza na deset lokacija.
10. februar 2009.
Program prijateljskog okruženja
Jedan od temelja poslovne politike JP Elektroprivreda BiH je taj da se prije ulaska u realizaciju izgradnje bilo kojeg elektroenergetskog objekta, sa lokalnom zajednicom definišu svi opravdani zahtjevi koji trebaju biti ugrađeni u tehno-ekonomsku studiju objekta kako bi u potpunosti učinio lokalnu zajednicu zadovoljnom. U tom smislu paralelno sa izradom investiciono-tehničke dokumentacje Elektroprivreda BiH radi na pripremi Programa prijateljskog okruženja HE Vranduk koji se temelji na ideji uspostavljanja partnerskih odnosa između lokalne zajednice i Elektroprivrede.
26. januar 2009.
Potpisan ugovor za izradu investiciono-tehničke dokumentacije za HE Ustikolina
Konzorcij Energoinvest, lider, IPSA, Sarajevo, i POYRY Energi GmbH iz Beča najpovoljniji je ponuđač, po tenderu koji je Elektroprivreda BiH raspisala u julu 2008. godine, za izradu investiciono-tehničke dokumentacije za HE Ustikolina. To je potvrđeno i potpisivanjem Ugovora o izvođenju potrebnih istražnih radova i izradi idejnog projekta, koji treba da ponudi optimalno rješenje u tehno-ekonomskom i okolinskom kontekstu, a koji su u direkciji JP EPBiH 26. januara potpisali generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić i predstavnik konzorcija, generalni direktor Energoinvesta Džemail Vlahovljak.
13. januar 2009.
Uvezivanje ugljenokopa i eletroenergetskog sistema predstavlja najznačajniji projekt
Premijer Federacije BiH Nedžad Branković i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo razgovarali su 12 januara sa predstavnicima JP Elektroprivrede BiH i rudnika uglja u Federaciji BiH. Sastanku su prisustvovali direktori Elektroprivrede BiH i rudnika mrkog uglja Kakanj, Breza, Zenica, Abid Lolić- Bila, Gračanica, Kreka i đurđevik, sa predsjednicima nadzornih odbora i sindikata u ovim kompanijama.Tema sastanka odnosila se na Vladin koncept restrukturiranja energetskog sektora u FBiH.