Aktuelnosti

09. mart 2010.
Struja iz EPBiH ove godine neće poskupjeti
Struja ove godine neće poskupjeti, potvrđeno je i jučer u Elektroprivredi BiH. Elektroprivreda BiH, naime,suprotno nekim najavama, nije tražila od Federalne regulatorne agencije za električnu energiju da pokrene treći tarifni postupak i utvrdi nove, više tarife za struju. Time je EPBiH definitivno potvrdila da struja neće poskupjeti od 1. aprila, kako se uveliko govorilo.
03. mart 2010.
Rudnik
Generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić, izvršni direktor za proizvodnju Nihad Kadić, direktor Rudnika „Kreka“ dr. Rešad Husagić i direktor Rudnika „Breza“ ćamil Zaimović, posjetili su, posljednje sedmice februra, Rudnik „Velenje“ gdje su o nastavku dosadašnje uspješne poslovne saradnje razgovarali sa direktorom Rudnika dr. Milanom Medvedom i njegovim saradnicima.
24. februar 2010.
Vijeće ministara BiH :Zajedničko rješavanje problema klizišta Bogatići - Faza I
Vijeće ministara BiH, na sjednici u održanoj 24. Februara u Sarajevu, usvojilo je Memorandum o zajedničkim aktivnostima na rješavanju problema klizišta Bogatići - Faza I, kojim su se Vijeće ministara BiH, vlade Federacije BiH i Republike Srpske, te Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektrodistribucija a.d. Pale dogovorili da će udružiti finansijska sredstva u iznosu od po 100.000 KM, kao početni kapital za rješavanje klizišta Bogatići.
16. februar 2010.
Vlada FBiH o pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata
U cilju dugoročnog osiguranja električne energije u FBiH Vlada FBiH na sjednici održanoj 15. februara je donijela Odluku kojom utvrđuje javni interes za izgradnju šest termoelektrana, 16 hidroelektrana i šest vjetroelektrana.Riječ je o termoelektranama: Tuzla, blok 7; Kakanj, blok 8; Kakanj kombi ciklus 100 MW; RiTE Bugojno; RiTE Kongora i RiTE Banovići.Kad su hidroelekrane u pitanju, to su: Ustikolina, Vranduk, Unac (Rmanj Manastir), Vrilo, Kablić, Kruševo sa HE Zeleni vir, Vrhpolje, Glavatičevo, Bjelimići, čaplje, Han Skela, Vinac, Babino Selo, Ugar Ušće, Vrletna Kosa, Ivik i PHE Bjelimići.
16. februar 2010.
Rudničke jame organizovati po uzoru na jame rudnika „Mramor“
Da bi se neposredno upoznali sa problemima rudnika Federacije koji su od nove godine sa Elektroprivredom BiH uvezani u Koncern Elektroprivreda BiH, generalni direktor JP EPBiH Amer Jerlagić i izvršni direktor za proizvodnju Nihad Kadić posjetili su rudnik „Mramor“, jedan od četiri rudnika „Kreke“, kojom prilikom su u glavnoj jami rudnika razgovarali i sa rudarima o njihovim problemima i očekivanjima od uvezivanja u Koncern.Prilikom razgovora sa rukovodstvom Rudnika „Kreka“, kojemu su prisustvovali i direktori ostalih šest rudnika iz sistema Koncerna, posebno je bilo riječi o poboljšanju uslova rada i zaštiti rudara a što je moguće postići brzim i efikasnim ulaganjima u razvoj rudnika.
09. februar 2010.
Saradnja Općine Kakanj i JP EPBiH
Nastavljajući već ustaljenu praksu uspostavljanja prijateljskog okruženja sa lokalnim zajednicama na područjima na kojima ima svoje proizvodne kapacitete Nadzorni odbor JP EPBiH, na sjednici održanoj 8. februara, donio je odluku o finansiranju Programa prijateljskog okruženja u lokalnim zajednicama Općine Kakanj, u iznosu od tri miliona KM. Programom će biti obuhvaćeni projekti predloženi od Općine Kakanj, a u direktnoj su vezi sa izgradnjom budućeg bloka 8 u TE Kakanj.
08. februar 2010.
Rudniku „Kakanj“ 4,8 miliona eura pozajmice
Da bi uspješno okončali inevsticione poslove na površinskom kopu „Vrtlište“ RMU „Kakanj“, započete prije uvezivanja u koncern Elektroprivreda BiH, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora EPBiH, Skupština JP EPBiH donijela je 8. februara, Odluku o direktnom davanju pozajmice Rudniku mrkog uglja „Kakanj“ u iznosu od 4,792.581,40 eura kojima će se finansirati nabavka i montaža postrojenja za prijem, pripremu i utovar uglja u vagone na PK „Vrtlište“.
04. februar 2010.
Koncern EPBiH: Najznačajniji poduhvat u historiji rudarstva u BiH
Kada Koncern Elektroprivrede BiH u potpunosti bude uspostavljen, biće to najznačajnija i najbolja kompanija u BiH i činiće okosnicu privrednog sistema i razvoja u našoj zemlji, ocijenio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo tokom sastanka sa menadžmentom Elektroprivrede BiH i sedam rudnika uglja koji su u sastavu ovog koncerna. Na sastanku u Sarajevu održanom 3. februara analizirane su realizovane i predstojeće aktivnosti na uspostavi ove kompanije.
03. februar 2010.
Hidroelektrane na Neretvi prebacile plan za 70 procenata
Izuzetno povoljna hidrološka situacija u akumulacijskim jezerima hidroelektrana Jablanica, Grabovica i Salakovac, koje posluju u sistemu Hidroelektrane na Neretvi, te visokoj pogonskoj spremnosti, sa 31. januarom, sve tri elektrane ostvarile su izuzetne poslovne rezultate: HE Jablanica prebacila je plan za 47 procenata, HE Grabovica za 73 odsto, a HE Salakovac i više je nego udvostručila proizvodnju – plan je prebačen za 104 procenta.
21. januar 2010.
Revizijom projekta postavljen temelj za blok 7 TE Tuzla
Izgradnjom ovog energetskog diva snage 450 MW, veće snage nego što je ukupno instalisana snaga TE Kakanj, čija će proizvodnja oko 3.000 GWh električne energije biti veća od 50 odsto proizvodnje EPBiH danas ili dva puta veća od ukupne proizvodnje hidroelekrana na Neretvi, HE Jablanica, Grabovica i Salakovac, počinje i realizacija dugoročnog programa razvoja koncerna Elektroprivreda BiH