Aktuelnosti

20. januar 2010.
Upravljanje otpadom značajan energetski projekt na području KS-a
Predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije – SERDA, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja Kantona Sarajevo, JP Elektroprivreda BiH, KJKP Rad, KJKP Toplane i KJKP Sarajevogas potpisali su 20. januara, u prostorijama SERDA-e, Protokol o međusobnoj saradnji, čime je započela realizacija projekta""Postrojenje za iskorištenje energije iz otpada"". Ispred Elektroprivrede BiH Protokol je potpisao generalni direktor Amer Jerlagić.
15. januar 2010.
Za elektrodistributivnu mrežu 4,4 miliona KM
Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH donio je Odluku o ulaganju 4.400.000 KM vlastitih sredstava u rekonstrukciju srednjenaponske i niskonaponske mreže na području središnje zone Mostara, čime će se poboljšati napajanje električnom energijom oko 72 procenta kupaca električne energije koje snabdijeva Elektrodistribucija Mostar. Uz poboljšanje kontinuiteta isporuke električne energije efekti investicionog ulaganja značajno će se odraziti na kvalitet isporučene energije, smanjenje gubitaka, poboljšanje naponskih prilika
14. januar 2010.
Novi energetski paket vrijedan 10 milijardi KM
Federalni premijer Mustafa Mujezinović i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo istakli su da je neophodno da se intenzivno pristupi realizaciji projekata izgradnje elektroenergetskih objekata da ne bismo došli u situaciju da moramo uvoziti električnu energiju. Oni su na tematskoj konferenciji za novinare održanoj u Sarajevu 13. januara podsjetili da je Vlada FBiH na svojoj posljednjoj sjednici usvojila Informaciju sa prioritetima potencijalnih projekata koje će graditi u svom aranžmanu, a u skladu sa mogućnostima dvije elektroprivrede sa članicama konzorcija.
11. januar 2010.
Elektroprivreda BiH spašava rudnik
Livanjski rudnik uglja ""Tušnica"", koji se zbog ekonomske krize i nemogućnosti plasmana našao u gotovo bezizlaznoj situaciji, spašen je zahvaljujući ""Elektroprivredi BiH"", koja je potvrdila potpisivanje ugovora o isporuci mrkog uglja iz Livna za TE ""Kakanj"" u količini od 25 000 tona u 2010. godini. Direktor ""Tušnice"" Niko Barać rekao je da su odgovorni iz ""Elektroprivrede BiH"" potvrdili potpisivanje ugovora, te da je utvrđen i plan isporuke po mjesecima, koji je na nivou isporučenih količina iz prošle godine.
08. januar 2010.
Normalizovano snabdijevanje električnom energijom u poplavljenim naseljima
Obilne padavine u proteklim danima prouzrokovale su poplave u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine. Na području Kantona Sarajevo najteža situacija je bila na području Osjeka i Dogloda gdje je rijeka Bosna koja se izlila iz svog korita poplavila na desetine kuća. Elektromonterske ekipe EP BiH su uz pripadnike Civilne zaštite i Profesionalne vatrogasne brigade neprekidno bile na terenu.
07. januar 2010.
Elektroprivreda BiH ukrotila Neretvu
Pomno prateći hidrološku situaciju posljednjih petnaestak dana, uposlenici Hidroelektrana na Neretvi, u čijem sistemu su HE Jablanica, Grabovica i Salakovac, uspješno su proteklih dana odoljeli vodenom talasu nastalom nakon iznenadnog i brzog otapanja snijega i kišnih padavina proteklih dana. Preljevne klapne su pravovremeno otvorene, kota nivoa vode smanjena je u prosjeku za 12 metara čime su značajno umanjene mogućnosti za plavljenje priobalnih naselja.
05. januar 2010.
Uvezivanje rudnika i Elektroprivrede BiH - privredni uspjeh godine
Elektroprivreda BiH, Rafinerija nafte Brod i Borac Travnik ostvarili su najupečatljivije privredne uspjehe u 2009. godini, ocjena je ekonomske rubrike lista ""Oslobođenje"". To ih svrstava među rijetke industrijske kapacitete čija se poslovna politika i budućnost zasnivaju na principima održivog razvoja, navodi se, između ostalog.U tekstu pod naslovom ""Tri zvijezde na privrednoj karti"", Elektroprivreda BiH je, pripajajući šest rudnika uglja, stvorila elektroenergetski koncern s oko 16.000 zaposlenika i tako postala najveća kompanija u ovom sektoru na Balkanu.
05. januar 2010.
U modernizaciju i revitalizaciju distributivnih kapaciteta uloženo 100 miliona KM
Od ukupno planiranih 141,5 miliona KM u 2009. godini za razvoj elektrodistributivne djelatnosti u domenu djelovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH uspješno su realizovana investiciona ulaganja u iznosu od 100 miliona KM.Uprkos recesiji koja je uz ostatak svijeta zahvatila i našu zemlju, elektrodistributivna djelatnost u 2009. godine bilježi porast bruto distributivne potrošnje za dva procenta i neto potrošnje za pet procenata u odnosu na prošlu godinu. Distributivni gubici su u rangu prosjeka Evropske unije te je Elektroprivreda BiH jedina kompanija u okruženju koja se može pohvaliti gubicima manjim od deset procenata.
30. decembar 2009.
Poslovanje Elektroprivrede BiH najuspješnije u 33 godine postojanja kompanije
Iako je u 2009. godini bilo opterećeno problemima izazvanim općom recesijom, poslovanje JP Elektroprivreda BiH u godini koja je na izmaku moglo bi se okarakterizirati kao najuspješnije u 33 godini postojanja kompanije organizirane pod današnjim nazivom. Kao potvrdu te ocjene, na konferenciji za novinare održanoj 30. decembra na kojoj su o poslovnim rezultatima govorili generalni direktor JP EPBiH Amer Jerlagić i izvršni direktor za finansije Besim Halilović navedeno je nekoliko ključnih podataka.
21. decembar 2009.
Svečana akademija povodom Dana rudara
Povodom Dana rudara FBiH, u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli 20. decembra je održana svečana akademija kojoj su prisustvovali predstavnici svih rudnika FBiH te javnog života. - Historijskim činom ulaska rudnika u zajednički elektroenergetski koncern stvorena je jedna od najjačih kompanija na Balkanu koja će sigurno biti osnova za razvoj kompletnog industrijskog sektora u BiH, rekao je između ostalog Vahid Hećo, federalni ministar energije, rudarstva i industrije