Aktuelnosti

26. mart 2010.
EPBiH od 1. aprila počinje primjenu nižih (ljetnih) tarifnih stavova
Prelaskom na ljetno računanje vremena u nedelju 28. marta dolazi do pomjeranja primjene manjih i većih dnevnih tarifnih stavova. Tokom ljetnog računanja vremena niži tarifni stavovi se primjenjuju od 14. 00 do 17. 00 sati i od 23.00 do 8.00 sati. Primjena tarifnih stavova niže-ljetne tarifne sezone počinje 1.aprila i trajat će do 30. septembra. Elektroprivreda BiH primjenjuje tarifne stavove koje je donijela Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH (FERK).
26. mart 2010.
Elektroprivredi BiH svečano uručen certifikat od strane TÜV NORD -a
Na svečanosti održanoj 26. marta u Direkciji EPBiH, član Uprave TÜV NORD Volker Klosowski uručio je generalnom direktoru Elektroprivrede BiH Ameru Jerlagiću Certifikat EN ISO 9001:2008 čime je JP EPBiH kao vodeći proizvođač električne energije u BiH u cijelosti certificirana od strane TÜV NORD -a prema ISO 9001 i dijelom prema ISO 14001.Ovim činom je potvrđeno da se ova bosanskohercegovačka kompanija pridržava relevantnih normi u skladu sa strogim evropskim standardima za upravljanje kvalitetom i upravljanje okolišem.
25. mart 2010.
16. Skupština EPBiH : Sikira umjesto Bičakčića
Dioničari JP EPBiH, na 16. Skupštini održanoj 25. marta u Sarajevu jednoglasno su usvojili Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH i zavisnih društava ( plan Koncerna ) za naredni trogodišnji period, 2010-2012. godina. U pomenutom periodu Koncern EPBiH planira u djelatnost proizvodnje, djelatnost distribucije, djelatnost snabdijevanja i trgovine, kapitalna ulaganja, ulaganja u ostale zajedničke projekte te ulaganja u zavisna društva izvanelektroprivrednih djelatnosti investirati ukupno 1,57 milijardi KM vlastitih i kreditnih sredstava.
22. mart 2010.
Stvoreni preduslovi za početak investicijskog ciklusa
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije organizovalo je 18. marta u Sarajevu Energetski forum o temi ""Izgradnja elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH - prioriteti"". Cilj Foruma je bila prezentacija elektroenergetskih objekata kao i modeli izgradnje i finansiranja. Energetskom forumu prisustvovalo je oko petsto predstavnika izvršne vlasti, stranih ambasada i potencijalnih investitora.
15. mart 2010.
RMU Breza : Modernizacijom do novih 1.000 tona uglja dnevno
Nastavak obilaska rudnika, koji od nove godine posluju u sastavu Koncerna Elektroprivreda BiH, menadžment JP EPBiH na čelu sa generalnim direktorom Amerom Jerlagićem obilježio je u Brezi svečano i radno. Puštanjem u pogon rekonstruisanog širokog čela jame „Kamenica“ RMU Breza, u koju je uloženo više od tri miliona KM, od čega su 2,5 miliona KM pozajmica Elektroprivrede BiH, i zvanično je započeo višegodišnji investicioni ciklus Koncerna Elektroprivreda BiH u modernizaciju i rekonstrukciju rudnika
09. mart 2010.
Struja iz EPBiH ove godine neće poskupjeti
Struja ove godine neće poskupjeti, potvrđeno je i jučer u Elektroprivredi BiH. Elektroprivreda BiH, naime,suprotno nekim najavama, nije tražila od Federalne regulatorne agencije za električnu energiju da pokrene treći tarifni postupak i utvrdi nove, više tarife za struju. Time je EPBiH definitivno potvrdila da struja neće poskupjeti od 1. aprila, kako se uveliko govorilo.
03. mart 2010.
Rudnik
Generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić, izvršni direktor za proizvodnju Nihad Kadić, direktor Rudnika „Kreka“ dr. Rešad Husagić i direktor Rudnika „Breza“ ćamil Zaimović, posjetili su, posljednje sedmice februra, Rudnik „Velenje“ gdje su o nastavku dosadašnje uspješne poslovne saradnje razgovarali sa direktorom Rudnika dr. Milanom Medvedom i njegovim saradnicima.
24. februar 2010.
Vijeće ministara BiH :Zajedničko rješavanje problema klizišta Bogatići - Faza I
Vijeće ministara BiH, na sjednici u održanoj 24. Februara u Sarajevu, usvojilo je Memorandum o zajedničkim aktivnostima na rješavanju problema klizišta Bogatići - Faza I, kojim su se Vijeće ministara BiH, vlade Federacije BiH i Republike Srpske, te Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektrodistribucija a.d. Pale dogovorili da će udružiti finansijska sredstva u iznosu od po 100.000 KM, kao početni kapital za rješavanje klizišta Bogatići.
16. februar 2010.
Vlada FBiH o pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata
U cilju dugoročnog osiguranja električne energije u FBiH Vlada FBiH na sjednici održanoj 15. februara je donijela Odluku kojom utvrđuje javni interes za izgradnju šest termoelektrana, 16 hidroelektrana i šest vjetroelektrana.Riječ je o termoelektranama: Tuzla, blok 7; Kakanj, blok 8; Kakanj kombi ciklus 100 MW; RiTE Bugojno; RiTE Kongora i RiTE Banovići.Kad su hidroelekrane u pitanju, to su: Ustikolina, Vranduk, Unac (Rmanj Manastir), Vrilo, Kablić, Kruševo sa HE Zeleni vir, Vrhpolje, Glavatičevo, Bjelimići, čaplje, Han Skela, Vinac, Babino Selo, Ugar Ušće, Vrletna Kosa, Ivik i PHE Bjelimići.
16. februar 2010.
Rudničke jame organizovati po uzoru na jame rudnika „Mramor“
Da bi se neposredno upoznali sa problemima rudnika Federacije koji su od nove godine sa Elektroprivredom BiH uvezani u Koncern Elektroprivreda BiH, generalni direktor JP EPBiH Amer Jerlagić i izvršni direktor za proizvodnju Nihad Kadić posjetili su rudnik „Mramor“, jedan od četiri rudnika „Kreke“, kojom prilikom su u glavnoj jami rudnika razgovarali i sa rudarima o njihovim problemima i očekivanjima od uvezivanja u Koncern.Prilikom razgovora sa rukovodstvom Rudnika „Kreka“, kojemu su prisustvovali i direktori ostalih šest rudnika iz sistema Koncerna, posebno je bilo riječi o poboljšanju uslova rada i zaštiti rudara a što je moguće postići brzim i efikasnim ulaganjima u razvoj rudnika.