Aktuelnosti

24. mart 2017.
Ljetno računanje vremena-promjene u primjeni dnevnih tarifnih stavova
Prelaskom na ljetno računanje vremena, u nedelju 26. marta 2017. godine, nastupiće i promjena u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova u obračunu potrošnje električne energije.
14. mart 2017.
HE VRANDUK - Završni radovi na zagatu brane prve faze i privremenim priključcima
Na gradilištu HE Vranduk, u rejonu brane i rejonu velike strojare, nastavljeno je izvođenje pripremnih radova.
09. mart 2017.
- Javna rasprava o Procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja Okolinske dozvole, za rekonstrukciju i proširenje HE Una Kostela
U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma, 7. marta 2017. godine, održana je Javna raspravu o Procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja Okolinske dozvole za rekonstrukciju i proširenje HE ¨Una Kostela¨. Javna rasprava je održana na lokalitetu Kostela, koja se administrativno nalazi u sklopu MZ Brekovica, kao najbližem području koje gravitira hidroelektrani ¨Una Kostela¨.
28. februar 2017.
U RMU ¨Kakanj¨ u funkciji novi širokočelni kompleks
Rudniku mrkog uglja ¨Kakanj¨ 28. februara 2017. godine, na upotrebu su predati mehanizovani širokočelni kompleks i transportni sistem, investicije JP Elektroprivreda BiH, ukupne vrijednosti 21 milion KM.
24. februar 2017.
EPBiH 2016 - Rekordan prihod u iznosu 1,034 milijarde KM; početak izgradnje HE Vranduk; smanjenje cijena električne energije za određene kategorije
Elektroprivreda BiH u 2016.godini ostvarila je rekordan prihod u novijoj istoriji kompanije, u iznosu milijardu i 34 miliona KM, što je za 50 miliona više u odnosu na 2015.godinu. Ostvarena dobit u protekloj godini iznosi 12,86 miliona KM.
24. februar 2017.
Nacrt Mrežnih pravila distribucije Operatora distributivnog sistema JP Elektroprivreda BiH
Na osnovu odredaba člana 53. Zakona o električnoj energiji u FBiH (Sl. novine F BiH, br: 66/13 i 94/15), a u vezi s Odlukom Regulatorne komisije za energiju u FBiH o postupku donošenja Mrežnih pravila distribucije, br:01-07-241-01-01/14, od 06.03.2014.godine i Zaključkom Regulatorne komisije za energiju u FBiH, br:01-07-1007-02/16, od 24.10.2016.godine, u JP Elektroprivreda BiH pripremljen je Nacrt izmijenjenog i dopunjenog prijedloga Mrežnih pravila distribucije
21. februar 2017.
HE Vranduk - U završnoj fazi radovi na zagatu brane prve faze
Pripremni radovi na gradilištu HE Vranduk u rejonu brane te u rejonu velike strojare, nastavljeni su i tokom proteklog vikenda
16. februar 2017.
Investicija Elektroprivrede BiH - Široko čelo u Rudniku Kakanj pušteno u probni rad
Mehanizovana širokočelna samohodna hidraulična podgrada, investicija JP Elektroprivreda BiH vrijednosti 18,3 miliona KM, puštena je u probni rad u jami Rudnika Kakanj Begići-Bištrani, u utorak, 14. februara 2017.godine. Isporučilac opreme, čija nabavka je finansirana iz sredstava namjenjenih za dokapitalizaciju rudnika u sastavu Koncerna EPBiH, je firma Becker- WarkopSp. z.o.o. (Poljska).
09. februar 2017.
HE Vranduk - Intenziviranje pripremnih radova
Pripremni radovi na gradilištu HE Vranduk intenzivirani su proteklih dana. Radovi se obavljaju na dvije gradilišne lokacije - u rejonu brane, te u rejonu velike strojare
06. februar 2017.
Elektroprivreda BiH nije izazvala ekološku katastrofu na Jablaničkom jezeru
Period od septembra do kraja prošle godine, kao i januar 2017. godine, karakterišu se kao hidrološki izuzetno sušni periodi, što je imalo direktnog odraza na stanje prirodnih dotoka vode na slivu rijeke Neretve, kao i na stanje zaliha vode u akumulaciji HE Jablanica.