Aktuelnosti

30. januar 2017.
Objavljen tender za idejno rješenje Hidroelektrane Kruševo
JP Elektroprivreda BiH objavila je tender za izradu investiciono-tehničke dokumentacije - „Idejno rješenja HE Kruševo sa procjenom opravdanosti investicije“ za HE Kruševo na rijeci Bioštici, općina Olovo. Dokumentacija će pored Idejnog rješenja, obuhvatiti i Elaborat o rezultatima provedenih istražnih radova, kao i Procjenu utjecaja na okoliš.
27. januar 2017.
HE Vranduk-izvođenje pripremnih radova teče prema planu
Uprkos lošim vremenskim uslovima i niskim temperaturama, pripremni radovi na gradilištu HE Vranduk nastavljeni su prema ranije planiranom programu izvodjenja.
27. januar 2017.
ETI Sarajevo d.o.o. - povećanje proizvodnje, zaposlenosti, izvoza, ulaganja u proizvodne pogone
Društvo ETI Sarajevo d.o.o. član Koncerna EPBiH, u 2015.godini proizvelo je 1.211.359 artikala, što je u poređenju sa 309.163 proizvedenih jedinica u 2000.godini, kada je Društvo osnovano, pokazatelj značajnog rasta. Podatak da je u proteklih 16 godina postojanja u proizvodne pogone investirano 565.828 KM, od toga 272.954 KM u 2016.godini, potvrđuje da je proizvodna funkcija strateško opredjeljnje Društva ETI Sarajevo d.o.o.
20. januar 2017.
Izgradnjom Bloka 7 smanjenje emisija plinova i prašine i do 20 puta
Projekat Elektroprivrede BiH zamjenski Blok 7-450 MW u TE Tuzla, jedna od najvećih planiranih investicija u BiH, čijom će realizacijom Termoelektrana Tuzla dobiti proizvodni kapacitet visoke efikasnosti i u skladu s tim smanjenje emisije stakleničkih plinova (stari blokovi imaju stupanj korisnosti cca 30% , a novi blok 7 u kondenzacionom režimu > 42 %, a u kogenerativnom > 62 %), a radit će bez ispuštanja otpadnih voda. Zamjenski Blok 7 je predviđen za rad u kogeneraciji i uz isporuku električne energije vršiće i isporuku toplinske energije za daljinsko grijanje gradova Tuzla i Lukavac (perspektivno i Živinica), što ima vrlo povoljan utjecaj na okoliš u ovim gradovima.
20. januar 2017.
CoolHeating projekt
U periodu 20-24. februara 2017.godine, JP Elektroprivreda BiH će biti domaćin drugog projektnog sastanka (2nd progress meeting) u okviru EU Projekta CoolHeating (Podrška razvoju malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije i neiskorištenu toplinu iz industrije u općinama Jugoistočne Evrope)
19. januar 2017.
VE Podveležje - potpisani Ugovor o izgradnji pristupnih puteva, servisnih saobraćajnica i montažnih platoa za kranove i Ugovor o rekonstrukciji lokalne saobraćajnice
JP Elektroprivreda BiH i Konzorcij HP Investing d.o.o. Mostar, Amitea d.o.o. Mostar i Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar, zaključili su Ugovor o izgradnji pristupnih puteva, servisnih saobraćajnica i montažnih platoa za kranove – Vjetroelektrana Podveležje, čime je ozvaničen početak realizacije Projekta Vjetroelektrane.
18. januar 2017.
RMU Đurđevik – pozitivno poslovanje, dobit, izmirene obaveze prema radnicima i državi
RMU Đurđevik je poslovnu 2016.godinu okončao sa prihodom u iznosu 38,6 miliona KM, što je u odnosu na 2015.godinu, više za 3,3 miliona KM. Dobit ostvarena u prošloj godini iznosi cca 250 hiljada KM.
13. januar 2017.
Zatražena garancija za kredit za izgradnju Bloka 7
U skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i njegovim provedbenim aktima, Elektroprivreda BiH dostavila je Federalnom ministarstvu finansija na nadležno postupanje Zahtjev za davanje garancije za kredit za izgradnju Bloka 7 u TE Tuzla kod Export-Import Bank of China (EXIM banka) zajedno sa pratećom dokumentacijom (Nacrt kreditnog ugovora za koji se traži garancija, uključujući i nacrt ugovora/teksta garancije (engleska verzija i prijevod), ažurirana Studiju izvodljivosti projekta i dr.)
13. januar 2017.
U 2016.godini premašen plan proizvodnje električne energije i ostvarena rekordna proizvodnja uglja
JP Elektroprivreda BiH u 2016.godini ostvarila je proizvodnju 7.245 GWh električne energije. Ostvarena proizvodnja je za 5,06 posto veća u odnosu na proizvodnju iz 2015.godine i za 1,24 posto veća u odnosu na planiranu proizvodnju prema elektroenergetskom bilansu.
10. januar 2017.
HE Vranduk – Vremenske prilike utiču na dinamiku radova
Izuzetno nepovoljne vremenske prilike, niske temperature, snijeg i led, onemogućili su izvođenje pripremnih radova na gradilištu HE ¨Vranduk ¨prema ranije utvrđenom planu.