Aktuelnosti

27. oktobar 2016.
Primjena dnevnih tarifnih stavova u toku zimskog računanja vremena
Prelaskom na zimsko računanje vremena, od nedjelje 30. oktobra 2016. godine, doći će do promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova, odnosno, mijenja se vrijeme važenja tzv. jeftinije i skuplje struje za kupce električne energije koje snabdijeva Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.
26. oktobar 2016.
HE „Vranduk“ – dinamika radova prema planu
Bajazit Jašarević i dr.sci. Senad Salkić, generalni direktor i izvršni direktor za kapitalne investicije, obišli su gradilište buduće HE „Vranduk“, u utorak, 25.oktobra 2016.godine.
19. oktobar 2016.
Otkazana Četrdeset druga Skupština JP Elektroprivreda BiH
Četrdeset druga (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, zakazana za 20.10.2016. godine, otkazana je radi nepostojanja uslova za održavanje
14. oktobar 2016.
Elektroprivreda BiH na Svjetskom energetskom kongresu
Dr. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, učestvovao je u radu 23.Svjetskog energetskog kongresa, održanog u Istanbulu od 09. do 13. oktobra 2016.godine. Više od 250 predstavnika iz 130 zemalja razgovaralo je o perspektivama energetskog tržišta, njegovoj stabilnosti i novim oblicima saradnje kroz platformu koja će se baviti balansom globalne i regionalne potražnje i ponude u domenu energetike.
13. oktobar 2016.
Ugovor o osnivanju preduzeća TTU energetik d.o.o.
Nakon Odluke usvojene na Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 08. septembra 2016.godine i Odluke koju su dioničari Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići usvojili na sjednici 10.oktobra 2016.godine, stečeni su uslovi za potpisivanje Ugovora o formiranju privrednog društva Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla, čiji su osnivači JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići.
12. oktobar 2016.
HE Vranduk: U toku druga faza pripremnih radova
Generalni direktor Bajazit Jašarević, rukovodilac Sektora pripremu izgradnje HE Almedin Skopljak, direktor i tehnički direktor Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica, Edisej Sjerotanovic i Ahmed Mutapčić, posjetili su u utorak 11.10.2016.godine, gradilište HE “Vranduk”. Dr.Anes Kazagić, voditelj projekta, predstavnici izvođača (JV Strabag/Končar) i nadzora pripremnih radova na gradilištu (EI) upoznali su direktora Jašarevića sa progresom radova i drugom fazom pripremnih radova koja je u toku.
11. oktobar 2016.
Potpisan Ugovor o snabdijevanju električnom energijom Aluminija d.d. Mostar
U utorak, 11. oktobra 2016. godine, u Direkciji JP Elektroprivreda BiH u Sarajevu, sa predstavnicima Aluminija d.d. Mostar potpisan je Ugovor o prodaji i kupovini, isporuci i prijemu električne energije u 2017.godini.
10. oktobar 2016.
HE Vranduk – pripremni radovi za skretanje rijeke u svrhu početka iskopavanja temelja brane
Na gradilištu HE Vranduk u toku su intenzivni radovi na pomoćnom građevinskom objektu (zagatu) u rejonu brane, zahvaljujući kojem će tok rijeke Bosne biti preusmjeren i time stvoreni uslovi za početak budućih radova na iskopavanju temelja brane. Radovi na izgradnji pomoćnog objekta izvode se prema planu izvođenja pripremih radova, a u skopu cjelokupnog programa realizacije projekta, koja teče planiranom dinamikom definisanom Ugovorom o izgradnji HE Vranduk zaključenim sa izvođačem JV Strabag AG / Končar.
10. oktobar 2016.
EPBiH i FUCZ - saradnja u zaštiti i spašavanja građana od prirodnih i drugih nesreća
Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektoprivreda BiH i Fahrudin Solak direktor Federalne uprave civilne zaštite potpisali su 10.oktobra 2016. godine, Sporazum o operativno – tehničkoj saradnji Federalne uprave zaštite i JP Elektroprivreda BiH u oblasti reagiranja na prirodne i druge nesreće.
22. septembar 2016.
EPBiH prva po ostvarenom prihodu i ulaganju u 2015. godini
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dobitnik je priznanja za ostvareni prihod u kategoriji velikih kompanija i netto odliv gotovine od aktivnosti ulaganja u kategoriji investicije za 2015. godinu u izboru Poslovnih novina. Ceremonija dodjele priznanja održana je 22. septembra 2016. godine u Vanjsko – trgovinskoj komori BiH.